Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Vyhlášena 3. výzva operačního programu Central Europe

Operační program (OP) Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. Jednou ze čtyř priorit je zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů mezi možné aktivity patří  např. vytvoření nadnárodní sítě spolupráce mezi městy a regiony za účelem optimalizace společného využívání infrastruktury, služeb, vytváření řešení adaptace měst a regionů na potřeby znevýhodněných skupin obyvatelstva, navazování spolupráce mezi historickými místy a muzei, spolupráce při přípravě investicí do kulturních hodnot ve Střední Evropě apod. O podporu mohou žádat veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty. Celková částka k rozdělení v rámci programu je 289 milionů Euro s tím, že projekty spolupráce mají v totmo programu prioritu. Uzávěrka pro předkládání projektů je 7. května 2010.

Vyhlášena 3. výzva programu CENTRAL EUROPE

V rámci OP Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE byla vyhlášena 3. výzva pro předkládání projektových žádostí.
Výzva byla vyhlášena 15. března a možnost předkládat projektové žádostí potrvá až do 7. května 2010. Projekty mohou předkládat všechny veřejné, veřejnoprávní a soukromé instituce, které mají své sídlo na území, které pokrývá program CENTRAL EUROPE.

Všichni zájemci o účast v projektu v rámci programu CENTRAL EUROPE by si měli prostudovat programové dokumenty, zvláště manuál pro žadatele a instrukce pro vyplňování formuláře žádosti, které jsou součástí balíčku pro žadatele. Všechny dokumenty jsou v anglickém jazyce.

Manuál pro žadatele - 3.výzva (pdf - 2,10 MB)

Balíček pro žadatele - 3.výzva (zip - 8,21 MB)

Po oficiálním vydání dokumentů pro 3. výzvy byly ještě Řídícím orgánem provedeny určité změny v textu manuálu pro žadatele. Jedná se o problematiku sdílených výdajů. Pro 3. výzvu není možné, aby partneři využili možnost sdílet některé výdaje. V přiloženém dokumentu najdete seznam změn.

shrnutí úprav manuálu pro žadatele (pdf - 34,33 KB)

Více informací o programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE, specifikách 3. výzvy a programových dokumentech naleznete na webových stránkách programu.
 
Národní Contact point pro program Centra Europe
Stella Horváthová
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské teritoriální spolupráce
Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Prague 1

Kancelář: Na Příkopě 3-5

Phone: +420 234 154 414
Fax: +420 234 154 007
nadnarodni(at)mmr.cz
horste(at)mmr.cz

Tereza Tkadlečková

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské teritoriální spolupráce
Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Prague 1

Kancelář: Na Příkopě 3-5

Phone: +420 234 154 016
Fax: +420 234 154 007
nadnarodni(at)mmr.cz
tkater(at)mmr.cz 

 

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.