Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Vyhlášeni JPD pro Cíl 3 - Praha

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo v pondělí 28. června 2004 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3). JPD 3 je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie (EU). Podpora je určena občanům, organizacím, firmám a institucím. Jednou ze čtyř priorit programu je Rozvoj celoživotního učení, v opatřeních pak např. Rozvoj cestovního ruchu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo v pondělí 28. června 2004 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3). JPD 3 je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie (EU).

Celkový objem prostředků, které budou vynaloženy z ESF na aktivity JPD 3 v období let 2004-2006, činí 58,8 mil. EUR (1822,8 mil. Kč, 1 EUR = 31 Kč). K této částce je nutno přičíst dalších 58,8 mil. EUR, které jsou na spolufinancování vyčleněny ve státním rozpočtu ČR a v rozpočtu hlavního města Prahy.

Z tohoto programu je možné v rámci Cíle 3 na území hlavního města Prahy financovat aktivní politiku zaměstnanosti (tzv. zvyšování zaměstnanosti s cílem zvýšit účinnost zaměstnávání uchazečů i zájemců o zaměstnání), zvyšování kvalifikace, začlenění sociálně izolovaných skupin obyvatelstva, prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Prostředky je možné využít také na rozvoj celoživotního vzdělávání (zejména zkvalitňování vzdělávání ve školách, podpora terciárního vzdělávání a rozvoj dalšího profesního vzdělávání) a na zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání. Program klade důraz i na oblast výzkumu a vývoje a rozvoj cestovního ruchu.

Slavnostnímu vyhlášení JPD 3 předcházela intenzivní příprava programového dokumentu JPD 3, Programového dodatku JPD 3 a veškeré další programové dokumentace. Všechny základní dokumenty JPD 3 a program jako celek musely projít schvalovacím procesem i v rámci Evropské komise.

Na slavnostní vyhlášení JPD 3 budou od července 2004 navazovat výzvy k předkládání grantových schémat a národních, regionálních a systémových projektů. Poté bude následovat vyhlášení výzev k předkládání grantových projektů podle jednotlivých opatření.

Výzvy vyhlásí tyto instituce: Odbor pro řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí, úřad práce hlavního města Prahy, Odbor fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace rozvoje občanské společnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje všem potenciálním předkladatelům projektů, aby pravidelně sledovali centrální webovou stránku ESF v České republice - www.esfcr.cz, denní tisk a také webové stránky všech výše uvedených subjektů.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV ČR
tel.: 221 922 359, 724 209 037
katerina.berankova@mpsv.cz
www.mpsv.cz
www.noviny-mpsv.cz

Co je to JPD (Jednotný programový dokument) a jeho cíle http://www.esfcr.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=4754

(01.07.2004) ZDROJ: Strukturální fondy pro NNO (list)
ProCulture

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.