Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Výzvy Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí na stránkách Evropského sociálního fondu průběžně zveřejňuje výzvy v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Jedná se o již 2. výzvy opatření Adaptabilita a konkurenceschopnost a 1. výzev opatření Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. Termíny podání žádostí se v jednotlivých krajích liší. Tyto programy mohou využívat i kulturní subjekty, o čemž svědčí např. podpora udělená Domu romské kultury o.p.s. na Mostecku v Rudolicích ve výši 3,9 miliónů Kč) či Knižnímu velkoobchodu PEMIC a.s. se sídlem v Ostravě, který získal podporu ve výši 3 miliony Kč.

Veškeré informace k Evropskému sociálnímu fondu získáte na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a sledujte rubriku výzvy, respektive "aktivní výzvy".

http:www.esfcr.cz

(25.08.2005)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.