Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Z programu OPPA byly podpořeny kulturní organizace

Ve čtvrtek 30. října Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na vybrané projekty předložené v rámci 1. výzvy OPPA. Ukončilo tak 8 měsíců trvající výběrový proces. Z celkového počtu 1 178 projektů bylo schváleno 166 projektů, přičemž celková podpora z OPPA pro tyto projekty dosahuje 840 milionů korun. Byly přiděleny veškeré prostředky, které byly v rámci 1. výzvy k dispozici. Podporu získalo například filmové studio Barrandov a.s.; ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství či občanské sdružení SPAFI pro podporu vzdělávání a výměnu poznatků v oboru počítačové animace a filmu. Subjekty kulturního průmyslu, poskytovatelé kulturních služeb, kulturní neziskové organizace či veřejné kulturní instituce získaly podporu pouze v první prioritní ose programu. Neuplatnili se v rámci prioritní osy 2 směřované k podpoře vstupu na trh práce pro skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Také u prioritní osy číslo 3, určené na podporu vzdělávání, nezískala podporu žádná umělecká střední či vysoká škola působící na území hl. m. Prahy. Dvě umělecké školy ( Střední škola umělecká a řemeslná a Pražská konzervatoř) byly zařazeny do tzv. zásobníku projektů.

Z hlediska statistiky získalo podporu z první výzvy programu OPPA podporu 80 podnikatelských subjektů (51 společností s ručeným omezením, 24 akciových splečností a 3 OSVČ i dva další subjekty); 39 neziskových organizací (pouze 1 organizace z oblasti kultury); 22 veřejných vysokých škol (žádná umělecká škola nezískala podporu) 2 veřejné výzkumné intituce; 21 příspěvkových organizací města či státu.

V oblasti kultury byla podpořena například společnost Barrandov a.s. (částka 4 490 663,00 Kč) projekt s názvem "Investice do budoucnosti - další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblastech ICT, jazykových dovedností, manažerských dovedností a formou odborných stáží"; ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (částka 1,571,642.00 Kč) projekt s názvem "Pražské vzdělávací a konzultační centrum autorizovaných inspektorů a koordinátorů BOZP při České stavební akademii nebo občanské sdružení SPAFI pro podporu vzdělávání a výměnu poznatků v oboru počítačové animace a filmu (částka 2,542,483.2Kč) na projekt s názvem "Škola počítačové animace SPAFi - kurzy pro zvýšení kvalifikace v oboru počítačové animace na unikátní technologii Motion Capture pro potřeby formujících se pracovišť digitálních médií".

Subjekty kulturního průmyslu, poskytovatelé kulturních služeb, kulturních neziskových organizací či veřejných institucí působících v kultuře získaly podporu pouze v první prioritní ose programu. Neuplatnili se v rámci prioritní osy 2 směřované k podpoře vstupu na trh práce pro skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Také u prioritní osy číslo 3, určené na podporu vzdělávání, nezískala podporu žádná umělecká střední či vysoká škola působící na území hl. m. Prahy. Dvě umělecké školy (Střední škola umělecká a řemeslná a Pražská konzervatoř) byly zařazeny do tzv. zásobníku projektů.

Projekty OPPA jsou hodnoceny v několika kolech, nejprve 2 nezávislými hodnotilteli, dále výběrovou komisí, která dává podklady pro schváleni projektů výborům, radě a konečně zastupitelstvu hl.m. Prahy. Jak Rada hl. m. Prahy tak Zastupitelstvo hl.m. Prahy mohou formou konkrétního usnesení některý z projektů nepodpořit.

Operační program Praha Adaptabilita předpokládá do roku 2013 ještě 3 další výzvy. Druhá výzva by dle harmonogramu měla být vyhlášena v dubnu 2009 s uzávěrkou v červnu 2009.

Seznamy podpořených projektů

(11.11.2008) ZDROJ: ProCulture
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.