Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace Český literární fond - granty 2005 a návrhy pro Hlávkovu cenu

Nadace Český literární fond vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů a stipendií z vlastních prostředků na rok 2005. Konečný termín žádostí je 15. únor 2005.

Zároveň žádá nakladatele o zaslání návrhu (spolu s výtiskem publikace) na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou a odbornou literaturu. Zde je termín 31.1. 2005.

Evropská kulturní nadace - granty 2005

Podporu nezávislým projektům malých a středně velkých kulturním organizací, jejichž těžištěm je rozvoj spolupráce a posílení kulturní dimenze bohaté různorodosti Evropy, poskytuje Evropská kulturní nadace sídlící v Amsterdamu. Termíny v roce 2005 jsou 31. ledna a 15. září 2005.

Nadace Český fond umění - granty 2005

Nadace Český fond umění vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů pro podporu projektů v oblasti výtvarného umění. Písemné žádosti jsou přijímány poštou do 17.února 2005.

Nadace život umělce - granty 2005

Správní rada Nadace život umělce vypisuje výběrové řízení na poskytnutí grantů z prostředků NIF v roce 2005 na divadelní a literární projekty. Své žádosti mohou předkládat příspěvkové a rozpočtové organizace, pokud do projektu vloží nejméně 50% finančních prostředků. Konečný termín pro podání žádostí je 28. únor 2005.

Nadace ČLF: Podpora na vydávání hudebního periodika

Nadace Český hudební fond vyhlašuje grantové řízení NIF na podporu vydávání hudebních periodik. Žadateli mohou být neziskové organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace. Termín podání žádostí je 15. ledna 2005.

Nadace Arbor Vitae - podpora lidských práv v zemích bývalé Jugoslávie

Nadace Arbor Vitae vypisuje otevřený grantový program na rozdělení výnosu finančních prostředků z NIF, který je zaměřen na lidská práva v zemích bývalé Jugoslávie. Program je zaměřen na podporu výstavních akcí a ediční činnosti. Termín podání žádosti je 30. listopadu 2004.

Nadace současného umění Praha vyhlašuje 13. ročník grantů pro výtvarné umění

Nadace pro současné umění Praha vypisuje konkurs na 13. ročník výročních grantů NSU Praha pro rok 2005.

  • Grant na podporu výtvarného projektu pro jednotlivce či instituci
  • Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
  • Grant na podporu výtvarné aktivity v oblasti sociální minority
  • Doplňkový grant udělovaný během roku v maximální výši 20 000 Kč


Uzávěrka pro odevzdání žádosti: 31. ledna 2005.

Nadace české architektury - podpora projektů v oblasti architektury se zaměřením na výstavní činnost a propagaci architektury

Správní rada NČA vyhlásila na svém zasedání dne 6.10. 2004 výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků z NIF pro rok 2005 na podporu projektů v oblasti architektury se zaměřením na výstavní činnost a propagaci architektury. Rozdělena bude částka 1 mil. Kč, termín odevzdání žádostí 26.11. 2004.

<předchozí 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.