Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Komunitní nadace Euroregionu Labe výzva k předkládání projektů

Předmětem 16. otevřeného grantového kola je podpora udržitelnosti veřejně prospěšných aktivit malých a začínajících neziskových organizací a to v tématických oblastech kultura a umění, životní prostředí, vzdělávání a lidské zdroje, sociálně zdravotní péče a volná témata. Upřednostňovány budou předkladatelé projektů, jejichž organizace vznikly během posledních 3 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč. Ve výběrovém řízení se lze ucházet o získání nadačního příspěvku na podporu projektů realizovaných na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Maximální výše nadačního příspěvku je 20. 000 Kč. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. září 2009.
Cíle grantového programu:

I.   Podpora projektů, které jsou zaměřeny na zajištění chodu již existujících i jednorázových veřejně prospěšných aktivit, které mají prokazatelně trvalejší vliv na rozvoj komunity.

II.  Podpora projektů, které jsou zaměřeny na vznik nových i jednorázových veřejně prospěšných aktivit, které mají prokazatelně trvalejší vliv na rozvoj komunity.


Záměrem grantového programu je podpora neziskových organizací umožňující zajistit jim kontinuitu či rozvoj jejich stávajících veřejně prospěšných aktivit/služeb/programů. Vycházíme tím vstříc neziskovým organizacím ve snaze snížit dopady současné ekonomické recese na jejich činnost a usilujeme tím i o podporu jejich celkové organizační udržitelnosti.

V 16. otevřeném grantovém kole budou rozdělovány prostředky pocházející z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu a z příspěvků místních dárců.


Dokumenty ke stažení:

Pravidla pro získání nadačního příspěvku v 16. otevřeném grantovém kole

Formulář žádosti o nadační příspěvek

Uzávěrka příjmu žádostí: 30. září 2009


Informace pro žadatele:

·          Informativní schůzky nebo individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout  na období  od 1.9. do 23.9.  2009 (více viz. dokument Pravidla…).
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.