Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace české architektury - podpora projektů v oblasti architektury se zaměřením na publikační a vzdělávací činnost

Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků z výnosů NIF pro rok 2004 pro podporu projektů v oblasti architektury se zaměřením na publikační a vzdělávací činnost s termínem do 16. dubna 2004.

Podmínky výběrového řízení:

1. Bude rozdělena částka 288 000 Kč minimálně třem subjektům.
2. Výběrové řízení je určeno pro:
- občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
- veřejnoprávní instituce
- příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se sami budou podílet 50% na realizaci projektu
- fyzické osoby
3. Žádost musí obsahovat :
- vyplněný formulář žádosti, k dispozici na http: //www.nca.info nebo v kanceláři NČA s těmito údaji:
- jméno předkladatele, u právnické osoby registraci a sídlo
- název projektu
- termín konání a termín započetí prací na projektu
- místo konání
- jméno řešitele projektu
- výše a splatnost požadovaného nadačního příspěvku
- bankovní spojení včetně úplné adresy peněžního ústavu
- popis projektu
- rozpočet projektu
- jedno stručné odborné doporučení
- kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele – právnické osoby
- kopie dokladu o registraci – ostatní sdružení
- kopie dokladu o založení bankovního účtu
4. Písemné žádosti jsou přijímány ve dvou vyhotoveních v kanceláři Nadace české architektury,
Masarykovo nábř. 250 - Mánes, 110 00 PRAHA 1, tel./fax: 2 2493 2929, do 16.4. 2004
u ing. Marie Krátké. Při osobním jednání je nutno domluvit schůzku předem.
5. Výběrové řízení bude vyhodnoceno počátkem května 2004, nadační příspěvky budou vyplaceny v průběhu roku 2004 dle termínu realizace.

Bližší informace na www.nca.info 

Nadace české architektury
se sídlem: Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1
korespondenční adresa: Masarykovo nábřeží 250 – Mánes, 110 00 Praha 1, tel./fax: 2 2493 2929, e-mail: nca@nca.info

(24.03.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.