Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Český literární fond - nadační program 2007

Nadace Český literární fond vyhlásila nadační program pro rok 2007. Žádosti o podporu prostřednictvím grantů či stipendií lze získat v oblastech literární tvorby, dramatické tvorby, vědecké a odborné literatury či publicistiky. Stipendia a granty na podporu kulturních periodik jsou zahrnuty do programu NIF. Uzávěrka podání žádostí na předepsaných formulářích je 15. února 2007. Pouze žádosti o cestovní stipendia lze podávat do 31. března 2007.

Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na poskytnutí grantů a stipendií
v roce 2007, a to z vlastních prostředků i z výnosu prostředků Nadačního investičního fondu
za rok 2006.


Nadační program na rok 2007

Literární tvorba
Granty:   původní próza, literární esej/studie
             první překlad díla výhradně z oblasti krásné literatury
Stipendia:  na vytvoření původního díla včetně překladu

Dramatická tvorba
Granty:  první vydání teoretické  a odborné literatury v oblasti divadelního, filmového
                     a rozhlasového umění 
            podpora profesionálních divadel pro absolventy bez angažmá
Stipendia:  na vytvoření původního dramatického díla, rozhlasových her, teatrologických
                     studií a scénáře dokumentárních filmů významného společenského dosahu

Vědecká a odborná literatura
Granty:  vědecké časopisy
Stipendia:  cestovní stipendia vědeckým pracovníkům do 35 let

Publicistika
Granty:  společensky závažná publicistická díla,
                     kulturní periodika
Stipendia:  na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu

Uzávěrka podání žádostí na předepsaných formulářích je 15.2.2007.
Pouze žádosti o cestovní stipendia lze podávat do 31.3.2007.
Stipendia a granty na podporu kulturních periodik jsou zahrnuty do programu NIF.


Veškeré další informace včetně formulářů a uzávěrky podání žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách nadace: 
http://www.nclf.cz
případně k získání v sídle
Nadace Český literární fond
Pod Nuselskými schody 3
120 00  Praha 2
telefon 222 560 081-2
fax: 222 560 083
e-mail: nclf@vol.cz, nadace@nclf.cz

(04.01.2007) ZDROJ: NCLF
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.