Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Český literární fond - podpora v roce 2011

Nadace Český literární fond (NČLF) vyhlásila výběrové řízení pro udělování nadačních příspěvků včetně příspěvků z Nadačního investičního fondu na základě svého nadačního programu pro rok 2011. NČLF podporuje tvůrčí činnosti a projekty v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního umění. Termín přijímání žádostí je 18. února 2011 pro všechny nadační příspěvky s výjimkou cestovních stipendií pro vědecké pracovníky do 35 let.

Nadační program NČLF zahrnuje granty a stipendia vybraných oborů rozdělovaných ve výběrovém řízení.
Pro žadatele o stipendia platí pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z NIF.

Účel a poslání nadace

Podpora tvůrčí činnosti a projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního umění.

Vlastní program nadace - literární večery v Řetězové

Veškeré informace včetně termínů (18.2 pro všechny nadační příspěvky s výjimkou cestovních stipendií pro vědecké pracovníky do 35 let) jsou uvedeny na webových stránkách:
http://www.nclf.cz


Další informace:
e-mail:  nadace@nclf.cz.

(12.01.2011) ZDROJ: http://www.nclf.cz
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.