Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Český literární fond vyhlašuje grantové řízení 2009

Nadace Český literární fond vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků – stipendií a grantů dle rozhodnutého nadačního programu pro rok 2009. Podpořeny budou projekty z oblasti literatury, dramatické tvorby, publicistiky a výzkumu. Termín pro podání žádostí je do 13. 2. 2009.

Nadační program pro rok 2009

Literatura:
Granty

    * na první vydání původní prózy, esejistického textu, včetně překladu

Stipendia

    * na vytvoření původního díla (próza, poezie, esej), včetně překladu

Dramatická tvorba
Granty

    * na první vydání teoretické literatury v oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění, včetně překladu

Stipendia

    * na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologických studií, (včetně překladů) a scénáře dokumentárního filmu významného společenského dosahu

Publicistika
Granty

    * na první vydání společensky závažného publicistického díla

Stipendia

    * na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu

Věda
Granty

    * vědecké a odborné časopisy

Stipendia

    * cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Program nadačních příspěvků z prostředků NIF zahrnuje

Stipendia

Kontakt:

Nadace Český literární fond
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2

Případné dotazy vyřizují administrátorky stipendií
pro literární tvorbu: Hana Kyliánová - kylianova@nclf.cz
pro publicistiku, vědu a dramatickou tvorbu: Helena Hájková - hajkova@nclf.cz

tel.: 222560081 - 2, fax: 222560083, e-mail: nadace@nclf.cz

 

(08.01.2009) ZDROJ: Nadace Český literární fond
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.