Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Euronisa: Jarní grantové kolo 2012

Nadace Euronisa vyhlásila jarní veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů finančních prostředků získaných z Nadačního investičního fondu, z výnosů benefičních akcí pořádaných Nadací Euronisa a z darů sponzorů.  Kromě dalších oblastí je možno předkládat projekty také v oblasti kultury a to v oblasti rozvoje kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou. Žádat o grant mohou neziskové organizace registrované na území ČR a působící v české části Euroregionu Nisa tedy v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.  Uzávěrka pro příjem žádostí je 23. dubna 2012.

 

Nadace EURONISA vyhlašuje veřejné kolo na projekty v těchto oblastech:

 

    sociální a zdravotní

- pomoc lidem se zdravotním postižením

- podpora sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin (senioři, osamělé matky s dětmi, sociálně slabí apod.)

   kulturní

- rozvoj kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou


    vzdělávací

- preventivní programy, směřující ke zdravému rozvoji osobnosti člověka

 

Žádat mohou neziskové organizace registrované na území ČR a působící v české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek) jako např.:

- občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti
- církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby
- nadace a nadační fondy
- veřejnoprávní instituce
- příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem


Nadace nepodporuje:

- politické strany a hnutí
- fyzické osoby
- církve a náboženské společnosti

Výše příspěvku ve prospěch jednoho projektu nepřekročí částku 80 tisíc Kč.

 
Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci v sekci „Pro žadatele“ , e-mailem nebo v kanceláři Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 LIBEREC 1 u Mgr. Petry Kuntošové, tel: 485 100 218.

Uzávěrka příjmu žádostí je 23. dubna 2012 v 16.00 hodin.

 

(16.04.2012) ZDROJ: Nadace Euronisa
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.