Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace OF: Opomíjené památky a Památky a zdraví

Správní rada Nadace Občanského fóra schválila na svém březnovém jednání vyhlášení grantového řízení pro rok 2011. Granty budou rozdělovány ve dvou programech a sice již patnáctým rokem na 0pomíjené památky a čtrnáctým rokem na program Památky a zdraví. Zdrojem pro financování těchto programů jsou výnosy z Nadačního investičního fondu. Program zaměřený na Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2011.

15. ROČNÍK GRANTOVÉHO PROGRAMU NADACE OBČANSKÉHO FÓRA

OPOMÍJENÉ PAMÁTKY

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice prostřednictvím občanských iniciativ.

O grant mohou žádat výhradně právnické osoby, za předpokladu, že prokáží  iniciativu při péči o památku. (např. regionální nadace, občanská sdružení, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace  musí prokázat svojí finanční  spoluúčast  ve výši minimálně 50%).

Přihlášené projekty musí být realizovány nejpozději v roce 2012.
O grant nelze žádat  opětovně na projekty podpořené v minulých letech!
Výše poskytnutého grantu činí maximálně 80 000 Kč a není na něj právní nárok. Jedná se o nadační finanční příspěvek!
Došlé žádosti bude posuzovat odborná porota podle těchto kritérií:
a)  míra občanské iniciativy při péči o památku
b)  historická hodnota památky
c)  naléhavost oprav
d)  zajištění následné péče o památku a její možné využití
e)  kvalita a odbornost připraveného projektu
__________________________________________________________________________________
K financování programu budou na granty použity výnosy z prostředků Nadačního investičního fondu, které Nadace Občanského fóra získala ve výběrovém řízení v letech 1999-2006.
Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2011 v 16 hodin - rozhodující je datum odeslání žádosti !

Výsledky budou vyhlášeny do 30. září 2011.
Formuláře přihlášek najdete na www.nadaceof.cz, nebo je zájemcům zašleme na vyžádání e-mailem,
příp. za  ofrankovanou obálku v hodnotě 18,-Kč.
Informace: Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1, tel.:+420773461291; +420605271540
 E-mail: info@nadaceof.cz,

14. ROČNÍK GRANTOVÉHO PROGRAMU

PAMÁTKY A ZDRAVÍ

V tomto programu mohou žádat o grant občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Přihlášený projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká. Účastníky grantového programu nemohou být  právnické osoby založené za účelem podnikání. 

Přihlášené  projekty  se  musí  realizovat v roce 2011-2012, a to pouze v objektech, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen.
Po vyhodnocení odbornou porotou bude rozdělena celková částka 1 000 000 Kč.

Došlé žádosti bude posuzovat odborná porota podle těchto kritérií:
a)  kvalita a odbornost připraveného projektu
b)  naléhavost zdravotnické a sociální služby
c)  harmonie záměru s prostředím
d)  přiměřenost nákladů, partnerství ve financování
e)  perspektiva realizace a pokračování projektu
f)  zhodnocení památky
__________________________________________________________________________________
K financování programu budou na granty použity výnosy z prostředků Nadačního investičního fondu, které Nadace Občanského fóra získala ve výběrovém řízení v letech 1999-2006.
Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2011 v 16 hodin - rozhodující je datum odeslání žádosti !
Výsledky budou vyhlášeny do 30. září  2011.
Formuláře přihlášek najdete na:  www.nadaceof.cz, nebo je zájemcům zašleme na vyžádání E-mailem,
příp. za  ofrankovanou obálku v hodnotě 18,-Kč.
Informace: Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1, tel.:+420773461291; +420605271540
 E-mail: info@nadaceof.cz,

(02.05.2011) ZDROJ: Nadace Občanského fóra
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.