Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace pro současné umění: granty 2011

Nadace pro současné umění Praha vypisuje 19. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2011. Zdrojem finančních prostředků pro granty udělené v roce 2011 bude výnos za rok 2010 z investovaného příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF). Výše jednotlivých grantů a jejich počet závisí na výši výnosů z nadačního jmění za rok 2010. Hodnota výnosu nebude známa před termínem uzávěrky podávání žádostí, která je 31. ledna 2011

Stejně jako v minulých letech jsou vypisovány tyto granty:

• Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci
• Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
• Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority

Uzávěrka podávání žádostí je 31. 1. 2011

Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři na adresu:
Nadace pro současné umění Praha, Jelení 9, 118 00 Praha 1 (datum poštovního razítka do 31. 1., 24.00 hod.)

V případě osobního doručení nebo nepravidelnou poštou (messenger) na adresu: Karlin Studios, Křižíkova 34, Praha 8 - Karlín v době od 13 do 17 hodin, úterý - pátek
E-mailem: ludvik.hlavacek@fcca.cz

O udělení grantu a o jeho výši rozhoduje pětičlenná odborná komise NSU-Praha.

Výše jednotlivých grantů a jejich počet závisí na výši výnosů z nadačního jmění za rok 2010. Hodnota výnosu nebude známa před 31. 1. 2011.

Další informace a formuláře najdete zde.

Kontakt:
Tel.: 602 612 248
e-mail: ludvik.hlavacek@fcca.cz                           
 

(02.11.2010) ZDROJ: Nadace pro současné umění
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.