Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace pro současné umění Praha - granty v roce 2004

Nadace pro současné umění Praha vypisuje konkurz na 12. ročník výročních grantů pro rok 2004 - termín 31.ledna 2004 a na Doplňkové granty (max. částka 20 000,- Kč) jejichž termíny jsou čtvrtletně: 31.ledna, 31. března, 30. června, 30. září 2004.
Granty jsou určeny pro výtvarné umění.

V tomto roce budou rozdělovány prostředky z výnosu daru Nadačního investičního fondu (NIF). O grant může požádat nezisková organizace i fyzická osoba. Příspěvková a rozpočtová organizace, pokud sama kryje nejméně 50% nákladu na projekt.

Grant je určen na podporu:

  1. realizace výstavního projektu inovačního charakteru, který přispěje k rozvoji kvality současného umění a k posílení společenské role výtvarného umění
  2. realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
  3. výtvarných aktivit v oblasti sociálních minorit

 

Uzávěrka pro odevzdání přihlášky: 31. ledna 2004

NSU Praha zároveň vypisuje konkurs na udělení doplňkových grantu na 1. čtvrtletí 2004. Doplňkové granty jsou finanční příspěvky omezené částkou 20.000 Kč udělované 4x do roka na dílčí podporu konkrétních projektu v oblasti výtvarného umění.

Uzávěrky pro podání žádosti o doplňkový grant jsou v roce 2004: 31.ledna, 31. března, 30. června, 30 září.

O udělení grantu a o jeho výši rozhodne správní rada nadace na základě doporučení grantové komise složené z renomovaných odborníku - historiků umění.

Výsledky budou oznámeny do konce února 2004.

Žádosti se podávají v jednom exempláři na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách NSU Praha: www.fcca.cz

(16.12.2003)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.