Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Současného umění Praha udělila 12 výročních grantů

Nadace Současného umění Praha udělila 12 výročních grantů z celkem 55 doručených žádostí. Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení a bodování každého projektu ty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené požadované částce a možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu. Odborná komise dala přednost kvalitním celoročním výstavním projektům malých institucí, které bezprostředně reflektují aktuální vývoj současného umění. Nadace měla k dispozici na rozdělení 410 000 Kč jako výnos z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF). Vzhledem k této částce byla nadace schopna uspokojit jen 9% z úhrnně požadované částky (4 590 000,-). Zároveň komise při svém zasedání rozhodla o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v dalších třech termínech a to vzhledem k mimořádně malé částce, kterou má v 2008 roce NSU Praha k dispozici.

Grantová komise,  zasedala ve složení:  

Ondřej Chrobák, Michal Kalhous, Václav Magid, Hana Rousová a Jiří Zemánek

 

Seznam podpořených projektů:

 

1              (44 bodů) Galerie Šternberk

Projekt: Celoroční výstavní program galerie

Částka požadovaná: 80 000,-, udělená: 50 000,-

2          (43 bodů) Jan Šerých

Projekt: Autorský katalog

Částka požadovaná: 110 000,-, udělená 40 000,-

3-4       (42 bodů) Lenka Vítková 

Projekt: Celoroční výstavní program ve stánku č. 36 na výstavišti Flora Olomouc

Částka požadovaná: 75 000,-, udělená 40 000,-

3-4       (42 bodů) Digitální laboratoř AVU Praha

Projekt: Podpora činnosti televize „ARTYČOK“

Částka požadovaná: 60 000,-, udělená 40 000,-

5-7       (40 bodů) Entrance Gallery, o.s.

Projekt: Celoroční program galerie Entrance, v objektu Karlin Studios

Částka požadovaná: 100 000,-, udělená 40 000,-

5-7       (40 bodů) Markéta Vinglerová

            Projekt: Celoroční výstavní program galerie „etc.“ v Praze, v prostorách NoD

Částka požadovaná: 48 000,-, udělená 35 000,-

5-7      (40 bodů) Barbora Klímová         

            Projekt: Těm, kdo se tady narodili. Průvodce a výstavní program

            (Grant z oblasti uměleckých děl ve veřejném prostoru)

            Částka požadovaná: 20 000,- udělená: 18 000

8-9      (38 bodů) Dům umění České Budějovice

 Projekt: Celoroční výstavní program galerie Dům umění Č.B.

Částka požadovaná: 150 000,-, udělená 35 000,-

8-9       (38 bodů) Jakub Hošek

Projekt: Celoroční program galerie a. m. 180 v Praze

Částka požadovaná: 65 000,-, udělená: 35 000,-

10-12  (37 bodů) Galerie moderního umění v Roudnici

Projekt: Výstava: Adriena Šimotová, Perforovaná kresba

Částka požadovaná: 75 000,-, udělená 35 000,-

 

10-12    (37 bodů) Pavlína Morganová

Projekt: Mapa – prezentace projektu

Částka požadovaná: 94 000,-, udělená 35 000,-

10-12    (37 bodů) Helena Poláková

            Projekt: My a náš Smíchov – „U nás doma“

            (Grant z oblasti uměleckých projektů sociálních minorit)

Částka požadovaná: 7 000,-, udělená 7 000,-

Grantová komise zároveň potvrdila předběžné rozhodnutí NSU Praha financovat projekt „Umělec má cenu“ (www.laureat.cz). Projekt, iniciovaný v roce 2007 Dominikem Langem a Michalem Pěchoučkem, spočívá, v protikladu k obecně převládající podpoře mladé generace, v udělení ceny umělci nad 35 let, při čemž výběr laureáta je výsledkem rozhodnutí 70 osobností mladších 35 let. 

V roce 2007 byla cena udělena Vladimíru Skreplovi, ve výši 24 000,-. Pro financování této ceny použila NSU Praha peníze z vráceného grantu Dr. Mileny Slavické uděleného v roce 2007 v hodnotě 25 000,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.