Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Via: Fond místních iniciativ 2011

Fond místních iniciativ, do roku 2010 fungující pod názvem „Fond místního rozvoje“, podporuje menší projekty lokálních organizací zaměřené na zlepšení kulturního, sociálního a životního prostředí obce nebo regionu, na zapojení veřejnosti do diskuse o budoucím vývoji obce či regionu nebo na zviditelnění dobročinnosti jako samozřejmé součásti života. Uzávěrka pro podávání žádostí je 27. července 2011.
Tematicky se projekty mohou týkat obnovy místních tradic, rozvoje amatérské kultury, vytváření příležitostí pro společné setkávání, ochrany životního prostředí, zapojení obyvatel do veřejně prospěšných činností formou finančních příspěvků, dobrovolnické práce či materiální pomoci, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a rozvíjení spolupráce mezi všemi aktéry místního dění, atp.

Program je určen především menším neprofesionálním neziskovým organizacím, které jsou založené na dobrovolné práci. Velkou příležitost v programu dostávají i organizace zcela nové.

text vyhlášení ke stažení (doc, 207 kB)
formulář ke stažení (doc, 280 kB)

kontakty:

    Ondřej Šindelář
    ondrej.sindelar@nadacevia.cz
    tel.: 233 113 370, 731 873 272


FAQ – Fond místních iniciativ

Mohou o grant žádat obce?

Nemohou, prostředky z Nadačního investičního fondu jsou určené pouze neziskovým, případně příspěvkovým organizace. Obce ale mohou být v projektech jejich partnery.

Akce, na kterou bychom chtěli žádat, se bude konat před oficiálním začátkem realizace projektu (např. pouť proběhne 15. srpna, i když začátek realizace projektu je stanoven až na 15. září). Je možné zařadit náklady na pouť do rozpočtu?

Nikoliv. Z grantu je možné hradit pouze ty náklady, které vznikly až po začátku realizace projektu.

Jsme úplně nové sdružení, vznikli jsme letos nebo loni. Můžeme přesto žádat o grant?

Ano, vše záleží na kvalitě předloženého projektu, ne na historii organizace.

Skončily všechny evropské granty, momentálně nemáme peníze na provoz. Hrozí nám, že zanikneme. Můžeme žádat o peníze na překlenutí krizového období?

Peníze ve Fondu místních iniciativ jsou určené na projekty, do kterých se zapojuje veřejnost a nikoliv jen na provoz organizace. V rámci projektu může být na běžnou režii organizace použito maximálně 10 % grantu.


(14.07.2011) ZDROJ: Nadace Via
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.