Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Unruhe: SozialMarie cena pro sociální inovace

Soukromá vídeňská nadace Unruhe (Neklid) uděluje každoročně ceny SozialMarie za sociální inovaci s cílem upozornit na tento druh lidské činnosti veřejnost, podnítit k podobnému druhu konání  a také oživit společenskou a vědeckou diskusi o sociální inovaci. Cenou SozialMarie jsou vyznamenávány inovační a kreativní sociální projekty. Každý rok udělí nadace dohromady 15 cen v celkové hodnotě 42 000 €. 1. cena je ohodnocena 15 000 €, 2. cena 10 000 €, 3. cena 5 000 € a  dalších 12 cen po 1 000 €. K účasti na soutěži jsou zvány sociální instituce, občanské iniciativy, spolky, neziskové organizace, jakož i podnikatelské subjekty se sociálním angažmá. Ceny nejsou dotací na realizaci sociálních projektů a také nejsou vázány na konkrétní účel. Geografický dopad projektů by měl být na území Rakouska či Maďarska nebo max. v okruhu 300 km od Vídně. Jazyky pro podání projektu jsou němčina a angličtina. Uzávěrka pro předkládání projektů je 15. února 2011.

Cena za sociální inovaci

Sociální inovace představují nové strategie, koncepty, nápady a organizační struktury, které nabízejí nová rešení pro nejrůznější sociální potřeby a posilují občanskou společnost. Sociální inovace mohou zahrnovat více oblastí.
Mohou se vztahovat k sociální problematice (např. nové přístupy ke vzdělávání, sociální síte), na sociální i komerční podnikání (napr. NGO, mikroúvěry, zlepšení pracovních podmínek, rozvoj lidských zdrojů), na veřejnou správu (např. komunální rozvoj) i na vztahy mezi nimi navzájem.


Podmínky účasti
K podání projektu jsou zváni nositelé projektů, které se perspektivním způsobem věnují sociální problematice. Předmětem podání je konkrétní projekt, nikoli nositelská organizace. Projekty mohou pocházet z oblastí
• sociálního hospodářství (iniciativy občanské společnosti, NNO, neziskové organizace, občanská sdružení)
• veřejné správy
• komerčních podniků
z Rakouska ci Maďarska anebo projekty z dalších zemí, realizované v okruhu 300 km vzdušnou čarou od Vídně (viz mapka), které se vyznačují kreativním a/nebo inovativním rešením sociálních problémů, otázek nebo potřeb.
Probíhající či již dokončené projekty mohou jejich nositelé přihlásit k ocenění elektronicky ci písemně do 15. února 2011. Prihláška obsahuje vyplněný
prihlašovací formulář (ke stažení na http://www.sozialmarie.org/index.php?id=32) a popis projektu (max. 3 strany) v německém či anglickém jazyce.

Vyhodnocování prihlášených projektů proběhne v dubnu. Z předložených projektů bude v prvním výběrovém kole nominováno maximálne 35, z nichž odborná porota vybere 15 vítězných. Šest až sedm projektů, které se dostanou do užšího výběru pro hlavní cenu osobně navštíví koordinátorka poroty. Ve druhém výběrovém kole vybere porota tři vítězné projekty.

Vítězové se o svém ocenění dozví teprve na slavnostním udělení cen, které se bude konat 1. května 2011 v prostorách kulturního domu rakouského rozhlasu ORF ve Vídni, ke kterému jsou zváni všichni účastníci.

Hodnotící kritéria

Hodnotí se nápaditost projektového záměru, inovativnost v přístupu k cílové skupině, způsob realizace a inovativnost působení projektu na okolí. Při hodnocení projektu přihlíží porota zejména k následujícím kritériím:

1. Inovativnost projektového zámeru – nápaditost
• Zabývá se projekt novými přístupy k sociálním rešením?
• Zabývá se projekt novými formulacemi sociálních otázek?
• Zaměřuje se projekt na nové, dosud opomíjené cílové skupiny?
2. Inovativnost v prístupu k cílové skupine – participace
• Jaký konkrétní a trvalý přínos má projekt pro cílovou skupinu?
• Pomáhá projekt rozvíjet potenciální možnosti cílové skupiny?
• Přispívá projekt ke společenskému zhodnocení cílové skupiny?
3. Inovativnost v realizaci – úcinnost
• Je realizace projektu nápaditá, kreativní a odvážná?
• Reaguje projekt na změněné požadavky?
• Vyskytuje se v projektu spolupráce mezi různými obory, kompetencemi nebo profesionálními skupinami?
4. Inovativnost v působení navenek – vzorovost
• Je projekt ukotven v lokálním či regionálním prostředí?
• Udržuje projekt dialog či kooperaci s jinými institucemi a organizacemi?
• Vzbuzuje projekt zájem ostatních organizací, médií, poskytovatelů dotací nebo politiků?
• Zahrnuje projekt nové přístupy k okolnímu světu?
Kritéria 1 - záměr, 2 - cílová skupina a 3 - realizace mají dvojnásobnou váhu oproti kritériu 4 - působení navenek.

Koordinátorka poroty
Mag. Petra Radeschnig, ekonomka, zabývá se systémovou organizací, působila m.j. v rozvojové spolupráci v Burkina Faso v západní Africe.
Odborná porota
Univ.Prof. Dr. Josef Hochgerne
r, Zentrum für Soziale Innovation (Centrum pro sociální inovace), http://www.zsi.at/;
Barbara van Melle, televizní žurnalistka a moderátorka s důrazem na různé sociální problematiky od integrace uprchlíku přes ženské iniciativy, práci s dětmi a mladistvými až po pomoc bezdomovcům;
OMR DSA Sepp Schmidt, spoluzakladatel sociálně terapeutických domů pro bezdomovce, 1999-2003 vedoucí Sociálního úradu města Vídně;
Mag (FH) Marlies Sutterlüty, diplomovaná sociální pracovnice, lektorka odborné školy, dlouhodobá spolupracovnice sociálně poradenských institucí tyrolské vlády;
Helene Pumm, bývalá personalistka Erste Bank a spoluzakladatelka iniciativ pro integraci postižených dětí.

Soukromá nadace Unruhe (Neklid) Nadace Unruhe (http://unruhestiftung.org/), která cenu SozialMarie dotuje byla založena ze soukromých zdroju v roce 2000 s cílem prímé podpory, porádání verejných akcí a publikacní
cinnosti v oblastech umení, vedy, výzkumu a inovací. V oblastech vedy a umení se nadace venuje po tríleté období urcitému tématu. Od roku 2007 podporuje projekty, venované tématu „Ekonomická redistribuce v 21. století“.

Nadace: Unruhe Privatstiftung
Mittersteig 13/6
1040 Wien
Österreich
Kontakt: Mag. Veronika C. Janýrová
sozialmarie@ziel.at
http://www.sozialmarie.org
Prihlašovací formulár: http://www.sozialmarie.org/index.php?id=32

(07.02.2011)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.