Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Tvůrčí pobyt pro fotografy v Lisabonu

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Clube Portugues de Artes e Ideias v Lisabonu vypisuje výběrové řízení na jednoměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v Lugar Comum v Barcareně (předměstí Lisabonu) v období 15. listopadu až 15. prosince 2008. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Portugalskou republikou. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci a umělkyně s praxí z oblasti fotografické tvorby, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě portugalštiny). Stipendistovi bude hrazen pobyt a stipendium ve výši 500 EUR. Uzávěrka příjmu žádostí je 27.října 2008.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

Přílohy

Motivační dopis (s eventuálním popisem zamýšleného projektu) v češtině a v angličtině v rozsahu maximálně dvou stran A4.
Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně dvacet fotografií, nebo katalog); popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.


Podmínky pro podání žádosti

Projekt, zpracovaný podle uvedených podmínek, musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu:

Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek
27. října 2008

Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Zaslané žádosti se nevrací.
Zaslané žádosti posoudí a výběr provede česká odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 3. listopadu 2008.
Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.

 

ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.