Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

Za hranicí touhy mezinárodní rezidenční program pro vizuální umělce

Weimar, Německo Nezisková organizace ACC (Autonomous Cultural Center) pořádá mezinárodní rezidenční program pro umělce/umělkyně, kteří chtějí vytvářet díla k tématu Beyond desire. Tvůrcům bude k dispozici byt s telefonem a připojením k internetu, jídlo z restaurace umístěné v ACC za sníženou cenu (70%). Vybraní umělci budou také spolupracovat s kurátorem na přípravě výstavy a katalogu. Měsíční stipendium na pobyt bude 1.000€. Podmínkou pro udělení stipendia je pobyt ve Weimaru v průběhu rezidenčního programu. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 7. prosince 2009.

SICA podporuje návštěvy umělců v Holandsku

Amsterdam, Holandsko SICA je portálem pro holandské umělecké profesionály působící na mezinárodním poli a v oblasti kulturní politiky. Cílem SICA je podpora holandských umělců a jejich spolupracovníků v zahraničí. V rámci programu pro zahraniční návštěvníky nabízí SICA uměleckým profesionálům  ze zahraničí možnost pokrýt část nákladů spojených s návštěvou Holandska. Návštěvníkům ze zahraničí pak SICA zajišťuje celkový program pobytu a to ve spolupráci s konkrétním umělcem či umělkyní.

Stipendijní program ministerstva kultury na rok 2010

Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2010  na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. „tvůrčích a studijních stipendií“) v oblasti profesionálního umění, konkrétně výtvarného umění, architektury, designu, užitých umění, hudby, literatury, divadla a tance. Program podporuje fyzické osoby, zejména autory nebo výkonné umělce, při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů, ale také jiné odborné pracovníky při umělecké a odborné tvorbě či při získávání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou a  odbornou činnost v oblasti kultury.  Uzávěrka výběrového řízení je 10. listopadu 2009.

Rezidenční pobyty pro umělce z oblasti nových médií

Turku, Finsko Finská Asociace umění Sumu Artists nabízí rezidenční pobyty pro umělce, kteří pracují s novými médii na rozhraní moderních technologií a současného umění. Délka pobytu  je od jednoho do tří měsíců. Centrum umění se nachází na jihozápadě Finska ve městě Turku. Turku bude evropské město kultury v roce 2011. Umělcům bude k dispozici ateliér a ubytování. Ateliér sousedí s galerií Titanik.  Ta je provozována asociací umělců. Náklady na jídlo a dopravu si umělec hradí sám. Materiál do výše 200 EUro může uhradit asociace. Uzávěrka pro předložení projektů je 30. září 2009.

Výzkumné stipendium v centru Ansela Adamse

Arizona, USA Centrum fotografie Ansela Adamse při Univerzitě v Arizoně vyhlašuje program s názvem The Ansel Adams Research Fellowhip. Ten je zaměřen na projekty výzkumu ve fotografických sbírkách centra Ansela Adamse. Výše stipendia je  5000 USD na podporu dvou až čtyřtýdenního studijního pobytu v centru Ansela Adamse. Uzávěrka pro předkládání žádostí o stipendium je 30. října 2009.

Tranzit rezidenční pobyt 2010

Iniciativa pro současné umění Tranzit nabízí šest dvouměsíčních rezidenčních pobytů  v  rámci svého programu artist in residence v museumsquartier, quartier 21 ve Vídni. Pobyty jsou určeny umělcům, kurátorům, teoretikům a dalším profesionálům, pohybujícím se na současné umělecké scéně v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Délka pobytu je dva měsíce. Rezidenti obdrží měsíční stipendium 1050 Euro a vlastní studio. Uzávěrka k předkládání žádostí je 30. září 2009.

Rezidenční pobyt ve finské vesnici umělců

Fiskars, Finsko Vesnice Fiskars nedaleko Helsinek, kde v současnosti žije 109 uměleckých profesionálů, vypisuje rezidenční pobyt pro zahraniční umělce. O rezidenční pobyt se mohou ucházet designéři, umělci a řemeslníci ale také kulturní redaktoři, spisovatelé či vědci. Rezidenční pobyt zahrnuje ateliérový prostor s telefonem a internetovým připojením. Další náklady včetně materiálových a cestovních výdajů si rezidenti hradí sami. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2009.
 

Visegradský rezidenční program pro umělce (VARP)

Tříměsíční rezidenční program pro umělce a umělkyně ze zemí Visegradu. Každý z žadatelů o rezidenční stipendium si musí najít hostitelskou organizaci v jedné ze čtyř zemí visegrádské dohody. Daná organizace musí rezidenční projekt konkrétního umělce/umělkyně přijmout. Vybraní stipendisté obdrží podporu ve výši €750 měsíčně. Také hostitelské organizaci bude poskytnuta částka na pokrytí provozních nákladů spojených s rezidenčním pobytem ve výši €750 měsíčně. Uzávěrka pro předložení žádostí je 10. září 2009.
<předchozí 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 29 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.