Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

Rezidenční pobyt pro umělce v centru obnovitelné energie NaREC

Obrázek k článku: Rezidenční pobyt pro umělce v centru obnovitelné energie NaREC
Newcastle, Velká Británie AV Festival mezinárodní festival zaměřený na electronické umění, vizuální umění, hudbu a pohyblivý obraz hledá ve spolupráci s Inspire Northumberland umělce/umělkyni na rezidenční pobyt v Centru obnovitelné energie NaREC. Rezidenční pobyt nabídne umělci/umělkyni možnost pracovat na výzkumu v jedné či nekolika oblastech obnovitelné energie, na něž se NAREC specializuje. Těmito oblastmi jsou např.  mořské obnovitelné zdroje, energie pobřežního větru či electrické sítě. Stipendium ve výši 10. 000 £ pokrývá náklady na práci umělce, cestovné a ubytování, náklady na materiál, fotografickou dokumentaci ve vysokém rozlišení, veřejnou prezentaci v rámci AV festivalu, DPH a pojištění. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 22. července 2009.

Tvůrčí pobyt v oblasti performing arts v Barceloně

Barcelona, Španělsko
Institut umění Praha vypisuje ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a M.O.M. / EL VIVERO výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti performing arts  (herci, tanečníci, hudebníci, performeři) v AREA TANGENT (Barcelona). Pobyt bude probíhat v období 15. září až 15. října  2009. Cílem  bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Španělským královstvím. Uzávěrka přihlášek je 20. června 2009.

Rezidenční pobyt na zámku Balmoral

Bad Ems, Německo
Mezinárodního rezidenčního programu na zámku Balmoral se mohou zúčastnit umělci z celého světa, jakéhokoli věku, kteří působí v následujících disciplinách; malba, socha, instalace, kresba, tisk, design, fotografie, video, nová média a landart. Podmínkou k účasti je dokončený magisterský kurz studia umění a minimálně tříleté umělecké působení. Rezidenční pobyt je otevřen  také pro autodidakty, kteří za sebou mají výraznou uměleckou činnost. Vzhledem k tomu, že součástí pobytu je posilování dialogu a mezioborové spolupráce v oblasti umění, je podmínkou také znalost němčiny, angličtiny či francouzštiny. Uzávěrka pro předložení žádostí je 18. června 2009.

Roční postgraduální program pro umělce - výzkumníky

Lyon, Francie
Ecole nationale des beaux-arts v Lyonu nabízí mezinárodní jednoletý postgraduální program pro pět mladých umělců - výzkumníků, kteří již dosáhli magisterského stupně vzdělání. Umělci budou mít k dispozici studio, kde mohou pracovat na svých dílech. Během postgraduálního kurzu je kladen důraz na rozvoj uměleckého díla, jeho reflexi a schopnost diskuze s francouzskými i zahraničními umělci, kurátory, kritiky, galeristy, filosofy a dalšími osobnostmi. Podmínkou účasti je znalost anglického či francouzského jazyka. Úspěšní kandidáti obdrží stipendium ve výši 4000 Euro. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. května 2009.

EMPAC New York nabízí rezidence v oblasti Time Based Art

Obrázek k článku: EMPAC New York nabízí rezidence v oblasti Time Based Art
New York, Newyorské centrum EMPAC (The Experimental Media and Performing Arts Center) , které se zaměřuje na výzkum a umělecké produkce na rozhraní  technologie, médií a "time-based art" (media art, video, hudby, tance a divadla) přijímá žádosti do rezidenčního programu pro umělce. Program je otevřen jednotlivcům a skupinám,  vyvíjejícím a zkoumajícím nové přístupy v oblasti tzv. "time based art". Záměrem programu je podpořit práce, které nemohou být realizovány v jiném, technologicky méně vybaveném, prostoru. Centrum patří pod výzkumnou technickou univerzitu. Rezidenci je možné využít jako prostor pro experiment s novými nápady, které nemusí být nutně vázány na konkrétní představení či jiný typ autorského díla. EMPAC poskytne prostor pro výzkumné aktivity také v těchto oblastech; rozšířená realita (augmented reality); virtuální realita; vědecké zobrazování, haptika, multi-modální modelování etc. Spolu s kompletním technickým zázemím nabízí EMPAC umělcům podporu odborníků v oblasti audio, video a další jevištní technologie a možnost kritického dialogu se zástupci mezioborového kurátorského týmu. Pro předkládání žádostí není stanovena konkrétní uzávěrka. Žádosti je možné předkládat v průběhu celého roku.

Letní rezidence Studio ALT@ - Hala 30

ALT@RT o.s. poskytuje v rámci projektu Studio ALT@ - Hala 30 letní ateliér určený profesionálním umělcům z oblasti - současného tance, alternativního a multižánrovéo divadla. Priorita roku 2009 je podpora research projektů. Rezidence je dále určena k nastudování nových autorských představení. Vybraným projektům bude v období letních prázdnin  poskytnuto volné užití prostor Studia ALT@ - Hala 30 a to v časovém rozmezí 7 až 14 dní a možnost prezentace work in progress. Žádosti je nutno předložit do 30. dubna 2009.

Rezidence 2010 pro kurátory/ky v newyorském ISCP

Brooklynská organizace International Studio and CUratorial Program (ISCP) nabízí sponsorovaný rezidenční dvouměsíční i delší pobyt pro kurátory/kurátorky. Během pobytu mají zajištěnu vybavenou kancelář, mobilní telefon, počítače Mac a přístup k internetu. V závislosti na individuální orientaci kurátora/ky je možné nabídnout také rozsáhlou síť kontaktů centra ISCP s tím, že kurátor/ka se seznámí s konkrétní kurátorskou praxí ve Spojených státech. Program přijímá žádosti o pobyt průběžně, nemá žádnou specifickou uzávěrku. Hodnocení žádostí probíhá jedenkráte za měsíc.

Výzkumný rezidenční pobyt pro umělce a umělkyně z oblasti digitálních médií

ISIS Arts nezisková organizace se sídlem v britském Newcastelu vyhlašuje třítýdenní  výzkumný rezidenční pobyt (research residency) pro umělce z oblasti  digitálních médií. Během rezidenčního pobytu mohou umělci využít studio v Newcastelu upon Tyne, podporu ve výši £1200 na pokrytí výdajů spojených s cestou a ubytováním stejně jako vybavení a technickou podporu centra ISIS. Rezidenční pobyty proběhnou v období od dubna do června 2009. Zájemci o rezidenční pobyt by měli disponovat následujícími dovednostmi či zkušenostmi: schopnost analýzy, interpretace a prezentace ideí; zkušenost s využitím digitálních médií při tvorbě uměleckého díla; zkušenost s časově omezenými podmínkami rezidenčního pobytu. Pobyt není určen pro studenty umění. Uzávěrka pro předkládání žádostí o pobyt je 20. března 2009.

<předchozí 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 29 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.