Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

ArtsLink 2009 prodloužená uzávěrka

ArtsLink je program podporující výměnu mezi umělci, uměleckými managery a uměleckými organizacemi Spojených států a střední/východní Evropou, Ruska a střední Asie. Termín podání přihlášek k podpoře 5 týdenního rezidenčního pobytu v USA je 10. listopadu, 2008 - pro oblast výtvarného umění a nových médií - (pobyt na podzim 2009) a  10. listopadu, 2008 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury (pobyt na podzim 2009). Uzávěrka tzv. nezávislých projektů "independent projects" pro umělce a umělecké managery je 10. listopadu, 2008.

Berlínské stipendium pro novináře a novinářky

Od roku 1999 je každoročně novinářům a novinářkám z Východní i Západní Evropy a Spojených států udělováno desetiměsíční stipendium "European Journalism Fellowship", které jim umožní pracovat po dobu dvou semestrů na výzkumném projektu v rámci berlínské univerzity. Ročně stipednium získá 10 - 15 žurnalistů. Každý z novinářů či novinářek by měl mít za sebou minimálně pětiletou zkušenost práce v médiích. Uzávěrka pro předkládání projektů na stipendijní program v roce 2009 je 10. prosince 2008.

Tvůrčí pobyt pro fotografy v Lisabonu

Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Clube Portugues de Artes e Ideias v Lisabonu vypisuje výběrové řízení na jednoměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v Lugar Comum v Barcareně (předměstí Lisabonu) v období 15. listopadu až 15. prosince 2008. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Portugalskou republikou. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci a umělkyně s praxí z oblasti fotografické tvorby, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě portugalštiny). Stipendistovi bude hrazen pobyt a stipendium ve výši 500 EUR. Uzávěrka příjmu žádostí je 27.října 2008.

Tranzit - rezidenční pobyt 2009 ve Vídni

Iniciativa na podporu současného umění Tranzit nabízí šest dvouměsíčních rezidenčních pobytů v rámci programu "artist in residence" v museumsquartier, quartier 21 ve Vídni. Pobyty jsou určeny umělcům, kurátorům, teoretikům a dalším profesionálům, pohybujícím se na současné umělecké scéně v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Délka pobytu je dva měsíce. Uzávěrka pro podávání žádostí je 24.října 2008.

Rezidenční pobyt pro umělce v norském Bergenu

Flaggfabrikken - centrum pro fotografii a vizuální umění nabízí tříměsíční rezidenční pobyty pro umělce pracující v oblasti audiovizuálních umění.  Rezidenční pobyt je podporován Radnicí města Bergen. V rámci rezidenčního pobytu bude umělcům poskytnut ateliér, ubytování, cestovné a kapesné na pokrytí nezbytných životních nákladů. Uzávěrka žádostí je 1. října 2008.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro pracovníky neziskových organizací

Fulbright-Masarykovo stipendium je určeno začínajícím i pokročilým vědeckým pracovníkům všech oborů, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně jejich zaměření není jen výhradně odborné. Příští stipendisté musí být také, podobně jako Masaryk, aktivními v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit (např. pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod). Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia. Uzávěrka přihlášek je 1. prosince, 2008.

Center on Philanthropy and Civil Society: Program pro začínající lídry neziskového sektoru 2009

New York, USA
Centrum pro filantropii a občanskou společnost (The Center on Philanthropy and Civil Society) nabízí kurz aplikovaného výzkumu a profesionálního mentoringu pro začínající mladé lídry (do 36 let) z neziskového sektoru. Témata výzkumu, která mohou žadatelé předkládat jsou komunitní nadace, korporátní filantropie a filantropie v diaspoře. Program je komponován jak pro zástupce neziskového sektoru ze Spojených států tak pro zahraniční neziskové organizace. Stipendisté se zúčastní 3 měsíčního semináře v době od 2. března do 29. května 2009. Každý z nich obdrží měsíční stipendium ve výši 1300 USD na pokrýtí životních nákladů a nákladů na výzkum. Ubytování bude zajišťovat Centrum pro filantropii a občanskou společnost stejně jako náklady na letenku do New York City. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 11. září 2008.

UrbanGlass: rezidenční pobyty pro sklářské umělce

New York, USA
Nejstarší americká sklářská dílna otevřená umělcům, která byla založena v roce 1977 v Brooklynu v New Yorku nabízí dvě místa pro sklářské výtvarníky v rámci svého programu "Emerging Artists" a jedno místo v rámci programu "Established Artists". Nabízené pobyty mají délku osmi týdnů. Výtvarníkům je k dispozici studio, technická podpora a materiál. Program nepokrývá ubytování, nicméně každý z umělců obdrží honorář 1 500 USD na výdaje spojené s pobytem. Uzávěrka přihlášek je 5. prosince 2008.
<předchozí 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 29 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.