Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

Letní instituty amerických studií 2008

Fulbrightova komise nabízí možnost přihlásit se k účasti na některém ze šestitýdenních institutů amerických studií, pořádaných v termínech od poloviny června do začátku srpna 2008 na vybraných amerických univerzitách. Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic, kteří se zabývají amerikanistikou, jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o kultuře, společnosti, vývoji a institucích USA do své další pedagogické i odborné práce. Termím uzávěrky je 25. ledna 2007.

Informační portál pro umělce směřující do Kanady

1. listopadu byl spuštěn provoz internetového portálu www.czechevents.net, jehož cílem je usnadnit výjezdy českých a slovenských umělců do Kanady, USA a Mexika. Smyslem celého projektu je zlepšit komunikaci mezi českými umělci a jejich agenty na jedné straně a krajanskými sdruženími a kulturními zařízeními v Severní Americe na straně druhé. Projekt má na starosti Lubomír J. Novotný a získal podporu českých institucí v ČR i v USA a Kanadě a rovněž sponzora v osobě významného kanadsko-českého průmyslníka Karla Velana. Pokud získá tato informační síť podporu krajanských komunit, mělo by se do Severní Ameriky dostat více českých umělců a ti, kteří tam již jezdí, by se mohli představit v místech, de zatím tuto monost nedostali.

Getty Foundation nabízí interní stáž v oblasti visual arts

Getty Foundation nabízí interní stáž pro studenty (absolventy) v oblasti visual arts. Getty Foundation poskytuje školení a pracovní zkušenost v následujících oblastech: kurátor, pedagogická specializace, výzkum, informační management, programy pro veřejnost a grantování. Stáž je poskytována na období 8 měsíců a to od září 2008 do května 2009. Grant je poskytován ve výši 17, 400 USD a ve výši 26, 000 USD na období 12 měsíců pro stáž konzervátorů. Uzávěrka pro podávání nabídek je 15. prosince, 2007.

Stáž pro mladé designéry a designérky v programu Loeb Fellowship

Loeb Fellowship program pořádaný Graduate School of Design Harvardské Univerzity je mimořádnou příležitostí pro mladé, talentované designéry a designérky a další profesionály specializované na oblast designu konstrukcí a designu přírodního prostředí. O fellowship mohou žádat také reprezentanti dalších kreativních profesí ( architektura, výtvarné umění, žurnalistika). Stážisté jsou zpravidla profesionálové, kteří za sebou mají minimálně pětiletou praxi v oboru a jsou svými vrstevníky považováni za vůdčí osobnost.  Cílem programu je  sloužit praktikům nikoli akademické sféře, nejedná se tedy o akademický sabbatical. Uzávěrka k předkládání žádostí do tohoto programu je 3. ledna, 2008. Program začíná v září 2008.

Ruth Crawford Mitchell Czech/Slovak Scholarship

University of Pittsburgh vyhlašuje další ročník Stipendia Ruth Crawford Mitchell pro pokročilé české a slovenské akademiky, ale i pracovníky vládních i soukromých institucí (nikoliv studenty). Stipendium umožňuje provádět na této univezitě výzkum aplikovatelný na problémy České nebo Slovenské republiky. Preferován je výzkum z těchto oblastí: školství a vzdělávání, věda a výzkum, veřejná správa, politické vědy, ekonomie a sociologie. Hodnota stipendia je 7 tisíc USD. Uzávěrka pro podávání příhlášek (doručení) je 30. března 2008.
 

FRAME Finnish Fund for Art Exchange - kurátorské rezidence

Helsinky, Finsko
Kurátorský program nabízí rezidenční pobyty pro mezinárodní umělce a kurátory s cílem nabídnout možnosti zkoumat finské výtvarné umění, navázat kontakty s finskými umělci a kulturními organizacemi a vytvořit projekty, které by zapojovaly finské účastníky. Organizátoři účastníkům nabízí studio, ubytování, administrativní podporu a praktickou asistenci. V rámci pobytu budou pro účastníky zorganizovány rovněž malé projekty - workshop, přednáška, setkání atd.. Délka pobytu je obvykle jeden měsíc a přihlášky jsou přijímány po celý rok.

Tranzit: rezidenční pobyt 2008

Vídeň, Rakousko

Museumsquartier, Quartier 21 ve spolupráci s Tranzitem nabízí šest dvouměsíčních pobytů v rámci programu "artists in residence" ve Vídni. Pobyty jsou určeny umělcům, kurátorům, teoretikům a dalším profesionálům, kteří se pohybují na současné umělecké scéně v České republice, Slovensku, a v Maďarsku. K dispozici bude studio v prostoru Museumsquartier a vybraní rezidenti obdrží měsíční stipendium ve výši 1 500 Euro. Přihlášky je nutno podat do 21. října 2008.

Měsíční stipendium pro autory, překladatele a dramatiky

Wiesbaden, Německo
Nadační fond Pražského literárního domu autorů německého jazyka ve spolupráci s Hessischer Literaturrat vyhlašuje konkurz na obsazení jednoho stipendijního místa. Stipendium je určené pro české autory k tvůrčímu pobytu v literárním domě ve Wiesbaden v době od 1. do 30.listopadu 2007. Stipendium ve výši 1000 Euro a ubytování je určeno pro autory, překladatele a dramatiky, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svou tvorbu v zahraničí. Němčina není podmínkou. Termín k podání žádosti je 14. září 2007.

<předchozí 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 29 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.