Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskových organizací

Fulbrightova komise v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2012/13 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující. Stipendium je určeno pro absolventy/tky bakalářského stupně vysokoškoslkého vzdělávání, kteří jsou zaměstnáni v některé neziskové organizaci v ČR. Budoucí stipendisté/stipendistky by měli mít předpoklady dalšího profesního růstu a řídící i organizační schopnosti, které po návratu zúročí v neziskovém sektoru. Stipendium je v délce 3-5 měsíců. Uzávěrka přihlášek je 1. prosince 2011.

Rezidenční pobyt v Bruselu v oblasti fotografie a vizuálního umění

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bruselu, Stálým zastoupením ČR při EU a T.A.G. Gallery Brusel vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru v Bruselu v období 14. listopadu až 1. prosince 2011. 2011. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Uzávěrka pro 7. října 2011.

M4m: rezidence v Holandsku, Itálii a Rakousku

Tanec Praha o.s. vyhlašuje v rámci projektu M4m - m for mobility 1. kolo výzvy pro umělce k účasti na rezidencích v Holandsku, Itálii a Rakousku pro umělce z různých oborů. Uzávěrka přihlášek je 15. září 2011. 

Rezidence bez internetu s pohledem na Atlantik

Ballinskelligs, Irsko  Projekt Cill Rialaig vypisuje rezidenční pobyt pro umělce/umělkyně, fotografy/ky, spisovatelky/tele, básníky/nířky, scénáristy/tky, hudebníky/nice, skladatele/lky a architekty/tky. Rezidence budou probíhat od listopadu 2011 do prosince 2012 ve velmi klidné vesnici  Cill Rialaig rozkládající se na útesu s pohledem na Atlantik. Rezidenční prostor je určen ke koncentrované, nerušené práci bez televize, telefonu a internetu. Umělci a umělkyně si hradí dopravu a stravu. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 15. září 2011.

Nová síť: rezidenční pobyt v oblasti nového cirkusu

Nová síť o.s. ve spolupráci s divadlem Diod v Jihlavě vypisuje v rámci mezinárodního projektu D.N.A. 10.-ti denní tvůrčí rezidenci vhodnou především pro umělce a umělecké skupiny (maximálně 5 osob), které se pohybují v oblasti nového cirkusu. Rezidenční pobyt proběhne od 1.-10. listopadu 2011. Uzávěrka přihlášek je 9. září 2011.

Rezidenční program Centra současné dramatiky 2011

Divadlo LETÍ v rámci svého projektu Centrum současné dramatiky opět otevírá svůj rezidenční program pro české a slovenské dramatiky a dramatičky. Cílem projektu, který probíhá pod záštitou Václava Havla, je podpora vzniku nové dramatiky, podpora nových inscenací současné dramatiky, cirkulace textů, autorů, tvůrců a inscenací v rámci EU, teoretická reflexe současné dramatiky a propagace současné dramatiky mezi veřejností. Uzávěrka přihlášek je 10. října 2011.

Divadlo Archa vyhlašuje rezidence Archa.lab 2011/2012

Divadlo Archa vyhlašuje konkurz do programu rezidencí Archa.lab zaměřených na experiment a výzkum.  Projekt je určen mladým nezávislým umělcům, kteří hledají nové výrazové prostředky v oblasti scénických umění. Přihlásit se může tvůrce nebo skupina tvůrců do věku 35 let. Téma pro sezónu 2011-2012 je Váš příběh nás zajímá! Projekty lze přihlašovat v průběhu roku ve třech termínech do 1. září 2011, do 20. prosince 2011 a do 1. března 2012.

Rezidenční pobyt pro umělce v Antarktidě

Buenos Aires, Argentina, Latinská Amerika
Národní institut pro Antarktidu, Ministerstvo zahraničí Argentiny, Mezinárodní organizace Trade and Cult vyhlašují výběrové řízení na rezidenční pobyt v argentinských antarktických stanicích. Instituce a organizace jednotlivých států mohou navrhnout jednoho/nu až dva/ě umělce/umělkyně, který/á bude pracovat na konkrétním projektu na jedné z výzkumných antarktických stanic. Relevatní jsou tvůrčí práce s tématikou ochrany životního prostředí. Plánovaná doba rezidenčního pobytu je 30 - 40 dní. Argentinská strana hradí zpáteční cestu Buenos Aires - Antarktida; ubytování a diety; logistické zajištění celé akce; a zahrnutí umělců/umělkyň do Antarctic Art Program. Vzhledem ke specifickým podmínkám (izolovanost stanic, drsné životní prostředí) tohoto rezidenčního pobytu je nutno podrobit se fyzickým i psychologickým testům, které prokáží a potvrdí odolnost budoucího rezidenta či rezidetnky.  Uzávěrka pro přihlášení projektů je 15. října 2011.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.