Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

Futura: Tři rezidenční pobyty v regionu Visegrad

Futura vyhlašuje rezidenční pobyt v zemích Visegrádu konkrétně ve městech Varšava, Budapešť, Bratislava pro české umělce a umělkyně profesionály/ky i studenty/ky, kteří dlouhodobě působí na české výtvarné scéně. Tři vítězní rezidenti/ky se účastní se svými projekty podzimního kola Visegrad Fundu a v případě, že uspějí obdrží podporu ve výši 2250 Euro. Pro účast na rezidenčním pobytu je nutná dostatečná znalost angličtiny. Uzávěrka pro předložení přihlášek je 20. července 2011.

Výzkumný pobyt pro umělce, kritiky a/nebo výzkumníky

Marfa, Texas, USA
Společný projekt tří prestižních evropských škol ESBA Nantes Métropole, HEAD – Genève and Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu prganizuje residenční program, který je zaměřen na postupy umění v veřejném prostoru, kritické přístupy ke krajině / hranicím a umělecké projekty, které vycházejí z investigativních metod. Program se konná v texaské Marfě a účastníci programu jsou vybírání na základě projektů, které představí. Vybráno bude šest účastníků/účastnic. Termín podání přihlášek je 1. července 2011.

Literární dům Hamburk nabízí třítýdenní tvůrčí stipendium

Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s Literárním domem Hamburk vyhlašuje výběrové řízení na udělení třítýdenního tvůrčího stipendia českým básníkům, prozaikům a dramatikům pro pobyt v německém Hamburku v září 2011, který by jim pomohl nasbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svou tvorbu. Uzávěrka pro přijímání přihlášek je 15. července 2011.

Rezidence na ostrově Honshu pro experimentování

Yamaguchi, Japonsko
Rezidenční program určený mladým umělcům a umělkyním zaměřený na podporu experimentálních uměleckých aktivit, které jsou mezioborové a mezinárodní. Pobyt je vypisován na období 70 dní s počátkem v lednu 2012. Pobyt bude probíhat v umělecké vesnici Akioshidai, která se nachází v blízkosti stejnojmenného národního parku na ostrove Honshu. Uzávěrka pro předložení žádostí je 1. srpna 2011.

Rezidence v pařížském centru Recollets

Paříž, Francie
Rezidenční program v Mezinárodním centru Recolletes je určen umělcům, umělkyním, spisovatelů a spisovatelkám, kteří mají konkrétní projekt, na němž chtějí v Paříži pracovat a to ve spolupráci s francouzskou institucí, firmou či jinými umělci. Pobyt je určen pro umělce z oblasti vizuálního umění a performing arts, kteří jsou již minimálně 5 let profesionálně aktivní ve své disciplíně. Délka rezidence je tříměsíční s tím, že každý měsíc bude hrazeno stipendium ve výši 1500 Euro. Uzávěrka pro předložení žádostí 22. června 2011.

Look at My Feet taneční rezidence

Lyon, Francie
Projekt Look at My Feet nabízí rezidenční pobyt pro mladé evropské tančníky/ tanečnice a choreografy/ky, aby se spolupodíleli s dalšími uměleckými profesemi v oblasti hudby, performance, scénografie a ilustrace na vzniku projektu na téma "Ulice, vnímání městského prostoru". Rezidenční pobyt je nabízen v období od 19 do 30. září 2011. Účast na rezidenci je limitována věkem 30 let. Uzávěrka pro zaslání přihlášky je 25. května 2011.

Rezidenční pobyt na zámku Balmoral

Zámek Balmoral, Bad Ems, Německo
Mezinárodního rezidenčního programu na zámku Balmoral se mohou zúčastnit umělci a umělkyně z celého světa, jakéhokoli věku, kteří působí v následujících disciplinách; malba, socha, instalace, kresba, tisk, design, fotografie, video, nová média a landart. Podmínkou k účasti je dokončený magisterský kurz studia umění a minimálně tříleté umělecké působení. Rezidenční pobyt je otevřen  také pro autodidakty, kteří za sebou mají výraznou uměleckou činnost. Délka rezidenčního pobytu je šest měsíců. V letošním roce bude uděleno také jedno kurátorské stipendium, přednostně absolventu/absolventce magisterského či PhD. studia dějin umění.  Vzhledem k tomu, že součástí pobytu je posilování dialogu a mezioborové spolupráce v oblasti umění, je podmínkou také znalost němčiny, angličtiny či francouzštiny. Uzávěrka pro předložení žádostí je 4. července 2011.

Bauhaus nabízí tři 15 měsíční výzkumná stipendia

Weimar, Německo Studenti a studentky historie nových médií, umění, architektury, ale také filosofie,  kteří jsou či v blízké době budou nositeli vědeckého titulu PhD. se mohou ucházet o nabízené 15 ti měsíční stipendium, které vypsal Institut Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie při Bauhaus univerzitě ve Weimaru. Tématem výzkumného stipendijního programu je teorie a historie procesů umělecké, architektonické či vědecké tvorby návrhů /drafts/ se zvláštním zřetelem k používaným technikám či nástrojům a jejich kritická revize. Jednacím jazykem nabízeného pobytu je angličtina. Stipendijní pobyt odstartuje v říjnu 2011.  Uzávěrka pro předkládání projektů je 15. července 2011.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.