Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

Eyebeam rezidence v Chelsea

New York, USA
Nezisková organizace EyeBeam, centrum pro umění a technologie, otevírá svůj rezidenční program pro podzim a zimu 2011. V rámci programu bude uděleno šest rezidenčních pobytů na pět mesíců. Stipendisté obdrží 5 000 USD a ateliéry v Chelsea. Uzávěrka pro podávání žádostí je 19. května 2011.

Studio 14: rezidenční pobyt na téma Co se stalo s Bohem?

Lipsko, Německo
Centrum současného umění Halle14 vyhlašuje první ročník mezinárodního stipendijního programu Studio 14, v němž budou udělena dvě umělecká stipendia v oblasti současného umění. Stipendijní program umožní umělcům a umělkyním, aby strávili 3 měsíce (od června do září 2011) v ateliéru světoznámé lipské Baumwollspinnerei a to prací na tématu Co se stalo s Bohem? Stipendisté/stky obdrží měsíční stipendium ve výši 1000 Euro a jednorázový příplatek na materiál 500 Euro, cestovné 600 Euro, prostor ateliéru a byt. Stipendium zahrnuje také účast na 14ti denním výměnném workshopu, který Halle 14 organizuje ve spolupráci s Wiels Centre for Contemporary Art Brussels a Maumaus School for Visual Art Lisbon. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 20. května 2011.

Darling Foundry: šestiměsíční rezidence pro vizuální umělce a umělkyně

Montreal, Kanada
Mezinárodní rezidenční program v montrealské Darling Foundry je podporován kanadským Arts Councilem. Program nabízí šestiměsíční stipendium zahraničním vizuálním umělcům a uměkyním na pobyt v alternativním komplexu pozoruhodné architektury, přičemž poskytuje příležitosti pro výzkum, tvorbu, produkci a výstavy. Víceúčelový prostor zahrnuje ateliéry, ubytování, technické workshopy, výstavní prostory, restauraci a kanceláře. Počátek rezidence je plánován na leden 2012. K pokrytí cestovních a životních nákladů i nákladů spojených s produkcí díla obdrží vybraný umělec či umělkyně grant ve výši 23,000 CDN. Uzávěrka pro předkládání žádosti je 1. června 2011.

Henry Moore Institute: výzkumný stipendijní pobyt

Leeds, Velká Británie
Institut Henryho Moora, světoznámé centrum pro studium sochařského umění, vyhlašuje dvouletý výzkumný stipendijní pobyt na téma sochařské umění před dvacátým stoletím se zvláštním důrazem na vzájemné vazby minulosti a současnosti. Výzkumné stipendium je určeno umělcům/umělkyním, studentům/studentkám i kurátorům/kurátorkám. Stipendisté/stky obdrží roční grant ve výši 21,000 GBP. Uzávěrka pro předkládání nabídek je 30. června 2011.

Intermediální most Reykjavík - Praha výzva pro studenty/ky umění

Pražská Galerie K4, působící v budově Filosofické fakulty UK,  nabízí ve spolupráci s Listaháskóli Íslands (Islandskou uměleckou akademií) studentům a studentkám českých vysokých uměleckých škol tři místa na projektu česko-islandské umělecké výměny. Studenti budou vybíráni na základě předložených portfolií a vybraní z nich absolvují desetidenní tvůrčí pobyt na Islandu. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. dubna 2011.

Mexico City: Letní pobyt pro umělce, kurátory, kritiky a historiky umění

Mexico City, SoMA, prostor pro současné umění v Mexico City, nabízí letní šestitýdenní program pro umělce/umělkyně, kurátory/ky, kritiky/ičky a historiky/ičky umění, v jehož průběhu se prostřednictvím výukových bloků a dialogu seznámí s myšlenkami umělců a kurátorů působících v Evropě, USA a Latinské Americe. Letošní cyklus je zaměřen na témata re-use, ready-made, remix a další. Program vyvrcholí společným setkáním, na němž vybraní stipendisté a stipendistky představí výsledky své práce. Program probíhá v anglickém jazyce v termínu od 3. července do 13. srpna 2011 a na pobyt bude vybráno dvacet jednotlivců. Stipendium zahrnuje celkem 3000 USD pro šestitýdenní pobyt,  avšak bez ubytování, diet a dopravy. Uzávěrka pro příjem žádostí je 13. května 2011.

The International Council for Canadian Studies (ICCS): granty

V nejbližší týdnech je možno podat žádosti do dvou grantových programů k Mezinárodní radě pro kanadská studia. Do 1. dubna 2011 je termín pro podání žádostí o Grant na rozvoj kanadských studií. Jedná se o poměrně univerzální program, který má za cíl podpořit vědecké bádání a multidisciplinární akademické aktivity, jež přispějí k rozvoji programu věnovanému studiu Kanady nebo kanadských bilaterálních či multilaterálních vztahů. V termínu do 1. května je možno podat žádosti o grant v rámci Programu na organizaci konferencí s kanadskou tématikou. Ten umožňuje univerzitám, výzkumným ústavům či think tankům, které chtějí pořádat konferenci týkající se Kanady nebo kanadské problematiky, získat grant na pokrytí nákladů na pořádání konference, publikaci příspěvků atd.

V2: Tvůrčí pobyt pro umělce a umělkyně z oblasti médií

Rotterdam, Holandsko
Institut for Unstable Media V2 je víceoborové centrum pro umění a technologie. Aktivity V2 zahrnují organizaci prezentací, výstav, workshopů, výzkum a vývoj uměleckých děl v media labu, distribuci uměleckých děl prostřednictvím vlastní agentury, publikační činnost v oblasti umění a media technologií a rozvoj online archivu.  Výzva pro účast na třetí Summer Session 2011  je určena nadějným umělcům na počátku kariéry. V rámci šestitýenního rezidenčního pobytu budou mít vybraní účastníci možnost spolupracovat s vývojáři V2 lab. V průběhu rezidence vypracují projekt od konceptu až po prezentovatelný prototyp. Jako přihlášky jsou přijímány videoprezentace, ve kterých uchazeči vysvětlí svůj projekt, očekávanou podporu labu a důvody proč se chtějí programu účastnit. Uzávěrka pro předkládání projektů je 31. března 2011.     
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 29 další >
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.