Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

Centrum WaterMill nabízí rezidence pro umělce a umělkyně z celého světa

New York, Centrum Watermill nabízí rezidence pro dosud neobjevené umělce/umělkyně z celého světa bez ohledu na uměleckou disciplínu potenciálního rezidenta.  Důraz je kladen na experimentální, mezioborové a výzkumné projekty. Členy mezinárodní výběrové komise budou například Michael Morris, Nike Wagner, Alanna Heiss, a Marina Abramovic ale také odborníci z oblasti společenských věd Ida Nicolaisen a Richard Sennett. Časový rozsah rezidenčního pobytu se pohybuje od jednoho do čtyř týdnů. Předmětem rezidence mohou být jak rozpracované také nové projekty. Uzávěrka pro předložení projektů je 25. června 2010.

Rezidence s mentorshipem pro choreografy/ky a režiséry/ky pohybového divadla

Sdružení SE.S.TA nabízí v rámci projektu KoresponDance Europe rezidence s mentorshipem pro choreografy/ky a režisér/ky pohybového divadla s méně než 10 letou profesní zkušeností. Akce proběhne v období od 8 do 22. října 2010. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 25. srpna 2010.

Gulliver Connect program na podporu mobility praktikujících umělců a umělkyň

Středoevropská nadace Bratislava a Felix Meiritis Foundation Amsterdam otevírají výzvu pro praktikující umělce a umělkyně, kteří mají zájem o pracovní pobyt v některé z evropských kulturních organizací. Kandidáty na podporu Gulliver Connect jsou umělci a umělkyně s dvou až tříletou praxí v oblasti performing arts, vizuálního umění, nových médií, arts managementu a filmu, ale také ti, kteří pracují jako koordinátorři projektů, vývoji konkrétního uměleckého záměru, či managementu některé z uměleckých produkcí na místní či regionální úrovni a rádi by svou práci rozšířili o mezinárodní dimenzi. Pdopora zahrnuje stipendium ve výši maximálně 1500 Euro na pokrytí ubytování, cestovného a diet pro pobyt v délce 3 - 6 týdnů. Využít je možné také rozsáhlou síť hostitelských organizací. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 10. července 2010.  

Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2010

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2010 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů  (např. na dopsání rozsáhlejší studie, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Udělená stipednia nepřevýšila v minulosti částku 20.000 Kč jednomu projektu. Uzávěrka pro předložení projektů je 31. května 2010.

Headlands nabízí rezidenční pobyt pro umělce a umělkyně mnoha disciplín

Obrázek k článku: Headlands nabízí rezidenční pobyt pro umělce a umělkyně mnoha disciplín
Centrum Headlands nabízí 35 rezidenčních, plně hrazených, pobytů. Kalifornské Headlands získalo mezinárodní věhlas jako místo společné práce a sektávání umělcům a umělkyň všech disciplín, kteří hledají nové metody, přístupy  a experimentují v oblasti umění. Délka rezidence se pohybuje od čtyř do deseti týdnů s průměrnou dobou pobytu dva měsíce. V současné době jsou k rezidenčnímu pobytu přijímáni umělci a umělkyně ze všech oblastí vizuálních umění, performing arts, hudby, hudební skladby, zvuku, filmu, videa, nových médií, literatury etc. Na rezidenční pobyt se mohou hlásit umělci a umělkyně z celého světa. Uzávěrka pro předložení přihlášek je 4. června 2010.

11 měsíců v Guggenheimově muzeu stipendium pro absolventy/ky VŠ

New York, Guggenheimovo muzeum v New Yorku vyhlašuje jedenáctiměsíční mezinárodní stipendijní program Hilly Rebayové. Program je určen pro absolventy a budoucí studenty doktorského programu se zájmem o prohloubení odbornosti v kurátorském či vzdělávacím oddělení Guggenheimova Muzea v New Yorku, Guggenheimově Muzeu v Bilbau a Muzeu Peggy Guggenheimové v italských Benátkách. V každém z muzeí bude stipendista/tka minimálně po dobu tří měsíců. Podpoření stipendisté/stky obdrží podporu ve výši 30 000 USD na ubytování a cestovné. Kandidáti/tky na stipendium musí prokázat písemnou a ústní znalost angličtiny, španělštiny a italštiny. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 1. června 2010.   

Stipendium Cartoon pro profesionály filmové animace

Mezinárodní nezisková asociace CARTOON se sídlem v Bruselu vyhlašuje ve spolupráci s programem MEDIA stipendium Cartoon Masters pro profesionály v oblasti filmové animace ze zemí střední a východní Evropy i pobaltských republik.  Program Cartoon Masters je typický vysokou kvalitou a rozmanitostí lektorů z filmových společností celého světa. Na seznamu vyučujících jsou specialisté světoznámého Pixaru, ale také veřejnoprávní BBC, kteří se stipendisty sdílejí své zkušenosti z oblasti tvorby, technologie, práva a financování animace. Stipendium pokrývá náklady spojené s registračními poplatky, cestovným do výše 250 Euro, ubytováním a dietami. Do programu je možné přihlásit pouze jednu osobu z dané organizace. Program Cartoon Masters je koncipován ve třech dvoudeních výukových okruzích na téma Cartoon Digital, Cartoon Finance, Cartoon Feature. Podmínkou účasti je znalost agnlického nebo francouzského jazyka. Uzávěrka pro podávání přihlášek do okruhu Cartoon Digital je 19. března 2010. Zbývající okruhy mají uzávěrky 16. dubna Cartoon Finance  a 15. října 2010 Cartoon Feature.

Stipendium pro dramatiky do 35 let

V rámci divadelního biennále ve Wiesbadenu a Mainzu, které proběhne ve dnech 17. až 27. června 2010 nabízí Forum mladých evropských dramatiků dvaceti mladým autorům/autorkám možnost zúčastnit se workshopů v angličtině nebo němčině a prezentovat svou vlastní tvorbu. Stipendium zahrnuje workshop, cestovní náklady, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, vstupenky na festival a diety. Účastníci by měli být autory alespon jedné divadelní hry, která již byla inscenována nebo prezentována formou scénického čtení a měli by být mladší 35 let. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 28. února 2010.
<předchozí 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 29 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.