Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

BAYHOST: jednoroční stipendium pro studenty/tky

Bavorské Akademické centrum pro Střední a východní Evropu (BAYHOST) nabízí jednoroční stipendium Země Bavorsko pro studenty ze střední a východní Evropy. Stipendium je podpořeno Bavorským ministerstvem pro vědu, výzkum a umění a je určeno na financování doktorských či postgraduálních studií na univerzitách v Bavorsku. Stipendium je možné prodloužit až na dobu tří let. Uzávěrka pro předložení přihlášky je 15. února 2012.

One year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria

The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST)


The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2012/13 via BAYHOST. The Bavarian ministry for science, research and art will sponsor scholarships for the academic year 2012/13.

Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and the Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies at Bavarian universities.

One year scholarships can be extended twice for up to 3 years.
Further information as well as the online-application form can be found on the BAYHOST website  http://www.uni-r.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html .
The application deadline for first time applications is the 15th of February 2012 (date of receipt!). Should you have further questions or comments, you can contact us any time via info@bayhost.de .

Contact:

Marian Mure and Katrin Döppe
BAYHOST scholarship programs
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-,Ost-und Südosteuropa
Universitätsstraße 31, D-93053 Regensburg
Postadresse: Universität Regensburg
D-93040 Regensburg
Telefon: +49-941-943-5046
Fax: +49-941-943-5051
e-mail: info@bayhost.de
URL: http://www.bayhost.de

(05.01.2012) ZDROJ: Goethe Insitut Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.