Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Berlínské stipendium pro novináře a novinářky

Od roku 1999 je každoročně novinářům a novinářkám z Východní i Západní Evropy a Spojených států udělováno desetiměsíční stipendium "European Journalism Fellowship", které jim umožní pracovat po dobu dvou semestrů na výzkumném projektu v rámci berlínské univerzity. Ročně stipednium získá 10 - 15 žurnalistů. Každý z novinářů či novinářek by měl mít za sebou minimálně pětiletou zkušenost práce v médiích. Uzávěrka pro předkládání projektů na stipendijní program v roce 2009 je 10. prosince 2008.

Novinářky a novináři z celé Evropy a USA si mohou na Freie Universität Berlin podat žádost o stipendium pro novináře. Tato stipendia umožňují strávit studijní rok v Berlíně; a uskutečnit zde indivuduální studijní záměr nebo zpracovat větší rešeršní projekt. Za tímto účelem jsou k dispozici veškeré výukové kapacity a zdroje z nabídky berlínských vysokých škol. Program začíná v říjnu 2009 a končí v červenci 2010. Žádost si mohou podat novinářky a novináři, kteří pracující buď v některé z redakcí nebo jako OSVČ, mají za sebou již několik let praxea nežijí v Berlíně. Důležitou součástí žádosti je expozé popisující žurnalisticko-vědecký projekt, který má být v Berlíně realizován.

Žádosti mohou být podány v německém či anglickém jazyce. Požadován je také doklad o dobré znalosti němčiny (např. od Goethe-Institutu, DAAD).

Termín podání žádosti: 10. prosince 2008

Výše stipendia pro novinářky a novináře ze střední a východní Evropy s přibližně pěti lety praxe (Junior-Fellowships): 800 až 975 euro měsíčně (na deset měsíců).

Kontakní adresa:

European Journalism-Fellowships
Journalisten-Kolleg der Freien Universität Berlin
Otto-von-Simson-Str. 3
D - 14195 Berlin
phone: +49 - 30 - 8385-3315
fax:+49 - 30 - 8385-3305
Email: ejf@zedat.fu-berlin.de


ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.