Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Člověk v tísni: Stipendia pro novináře - téma Migrace

Stipendia budou udělena Člověkem v tísni na sepsání či jiné vytvoření původní reportáže v celkové výši 10 000 - 20 000 Kč. Cílem stipendií je podpořit především nezávislou investigativní novinářskou práci v regionálních médiích. Téma reportáže je zaměřeno na imigraci, diskriminaci cizinců, analýzu cizineckých komunit a integraci cizinců do společnosti. Termín 21. března 2004.

Člověk v tísni oznámí rozhodnutí odborné komise o udělení stipendií nejpozději do 1. dubna 2004. Bližší podrobnosti a podmínky čerpání honoráře a úhrady nákladů stanoví smlouva.


Tematické oblasti:

1. Jak imigranti ovlivňují českou společnost? Ekonomické a sociální dopady především legální migrace pro Českou republiku.


2. Nenápadná diskriminace cizinců v ČR - diskriminace cizinců nespočívá jen v rasově motivovaných útocích, často je mnohem méně nápadná. V praxi se uplatňuje diskriminační zacházení ze strany bank, pořadatelů spotřebitelských soutěží, kulturních nebo soutěžních akcí, vlastníků bytů nebo bytových družstev. Ti často podmiňují přístup ke svým službám nebo členství občanstvím České republiky či trvalým pobytem, k němuž většina cizinců nemá přístup. Stále "fungují" dvojí ceny pro česky mluvící osoby a osoby hovořící cizím jazykem. Návštěvy kulturních akcí jsou tak zdrojem stresu také pro "smíšené" manželské páry a rodiny tvořené cizinci a českými občany. V neposlední řadě jde také o počešťování jmen cizinců


3. Analýza některé z cizineckých komunit žijících v ČR.


4. Integrace cizinců do české společnosti. Společnost Člověk v tísni je otevřena i jiným návrhům ze strany novinářů - uchazečů.


Žadatel musí splňovat následující kritéria:

  1. novinář aktivně vykonávající toto povolání v pracovním poměru či formou svobodného povolání (na "volné noze") nebo pokročilý vysokoškolský student oboru žurnalistika, který není v žádném pracovním poměru
  2. publikační činnost či jiná publicistická tvorba (v tisku, rozhlase, televizi, na internetu, ve zpravodajské agentuře)
  3. fyzická osoba žijící nebo pravidelně pobývající na území České republiky
  4. nejde o současného ani bývalého tiskového mluvčí, ani pracovníka reklamní agentury, agentury public relations či jiných institucí či odborů, jejichž posláním je řízená komunikace s veřejností


Další informace najdete na: http://www.infoservis.net/art.php?id=1069232951


Projekt Migrace, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., Sokolská 18, Praha 2, 120 00

(16.03.2004)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.