Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

DAAD stipendia pro umělce

Stipendia DAAD umožňují studentům oborů výtvarné umění, design, film, hudba, architektura, herectví, režie, tanec a choreografie studovat na německé vysoké škole, aniž by v Německu aspirovali na zakončení tohoto studia. Délka stipendia činí zpravidla jeden rok, v jednotlivých případech je možné stipendium na základě žádosti prodloužit. Nově existuje také možnost absolvovat v Německu jednoletý až dvouletý navazující magisterský program (master). Stipendia pro umělce se zpravidla udělují těm uchazečům, kteří již vyčerpali možnosti svého vzdělávání ve vlasti a mohou v ideálním případě doložit zakončení svého studia závěrečnou zkouškou, složenou ne před více než 6 lety od okamžiku podání přihlášky. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 15. listopadu 2008.

Nově existuje také možnost absolvovat v Německu jednoletý až dvouletý navazující magisterský program (master). Stipendia pro umělce se zpravidla udělují těm uchazečům, kteří již vyčerpali možnosti svého vzdělávání ve vlasti a mohou v ideálním případě doložit zakončení svého studia závěrečnou zkouškou, složenou ne před více než 6 lety od okamžiku podání přihlášky.

Uchazeči, kteří v době podání žádosti žijí déle než jeden rok v Německu, o toto stipendium žádat nemohou.
Výše stipendia je 750 EUR měsíčně.

Potřebné doklady:

Doklady je nutno předložit ve třech samostatných sadách. Doklady v každé sadě seřaďte dle níže uvedeného pořadí do tří rychlovazačů (viz obr., http://www.dzs.cz/images/soubory/rychlovazac.jpg).
1. Vyplněný formulář DAAD Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium (http://www.daad.de/deutschland/download).
2. Strukturovaný životopis.
3. Popis dosavadního zaměření studia a uměleckých prací.
4. Podrobný a přesný popis individuálního studijního záměru v Německu.
5. Doporučující dopis od vysokoškolského učitele z České republiky (min. s akademickým titulem Ph.D. nebo CSc.) na formuláři DAAD (http://www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.pdf) - dobrozdání musí být vystaveno v německém nebo anglickém jazyce, opatřeno razítkem daného institutu a musí poskytovat informace o vědecké zdatnosti uchazeče.
6. Potvrzení o znalosti němčiny vystavené lektorem DAAD (http://www.daad.cz/?menu=5&smenu=1) na formuláři určeném k tomuto účelu - formulář (http://www2.dzs.cz/images/soubory/daadsprachzeugnis.doc), příp. test onDaF.
7. Kopie maturitního vysvědčení s překladem do němčiny. Správnost překladu je potřeba doložit razítkem školy či doložkou soudního tlumočníka, kopie originálního dokladu v češtině být ověřená nemusí.
8. Přehled dosavadních studijních výsledků za celou dobu vysokoškolského studia (výpis zkoušek po jednotlivých ročnících či semestrech), potvrzený děkanátem příslušné fakulty, s překladem do němčiny, příp. angličtiny (evtl. postačí překlad uchazeče).
9. Kopie dokladů o dokončení vysokoškolského studia: kopie dodatku k diplomu nebo kopie českého originálu s německým překladem. Správnost překladu je potřeba doložit razítkem školy či doložkou soudního tlumočníka, kopie originálního dokladu v češtině být ověřená nemusí.
10. Zvací dopis německého vysokoškolského pedagoga.
11. Ukázky uměleckých prací v německém či anglickém jazyce - viz podrobné pokyny:

a/ obor výtvarné umění, design a film (http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00577.de.html),
b/ obor hudba (http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00576.de.html),
c/ obor herectví, režie, tanec a choreografie (http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/04720.de.html).

12. Případně seznam publikací (pokud existují).
Další důležité informace týkající se dokladů


• Všechny podklady musí být buď v němčině (případně angličtině), nebo – pokud jsou v češtině – je třeba k nim přiložit překlad do němčiny, případně angličtiny. Výjimkou je formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, který se vyplní jen v češtině.
• Doklady není třeba ověřovat notářsky, vždy postačí razítko školy.
• Formuláře potřebné pro podání žádosti je možno stáhnout z této webové stránky (aktivní odkazy u příslušného seznamu dokladů), případně získat v Akademické informační agentuře (AIA).
• V AIA lze obdržet informační letáky DAAD k jednotlivým typům stipendií.

Předkládání přihlášek
• Uchazeči musí žádost zaslat přímo DAAD v Bonnu včetně ukázky svých uměleckých prací – viz podrobné pokyny výše.
Termín uzávěrky
• Uzávěrka pro podávání přihlášek: 15. listopadu 2008 (do tohoto data musí být přihláška doručena DAAD v Bonnu)


Organizace výběrového řízení:
Celé výběrové řízení probíhá pouze v Německu – bez účasti české strany a bez osobní účasti uchazečů. O konečném výsledku by měli být uchazeči informováni centrálou DAAD v Bonnu v dubnu 2009.


Kontakt:

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
Referat Mittelosteuropa Kennedyallee 50 D-53175 Bonn
Tel.: (0228) 882-0 Fax: (0228) 882-444 E-Mail: postmaster@daad.de

Internet: http://www.daad.de http://www.daad.de/stipendien/de/index.html?land=16

 

(11.07.2008) ZDROJ: DAAD IC Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.