Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Divadlo Archa vyhlašuje rezidence Archa.lab 2011/2012

Divadlo Archa vyhlašuje konkurz do programu rezidencí Archa.lab zaměřených na experiment a výzkum.  Projekt je určen mladým nezávislým umělcům, kteří hledají nové výrazové prostředky v oblasti scénických umění. Přihlásit se může tvůrce nebo skupina tvůrců do věku 35 let. Téma pro sezónu 2011-2012 je Váš příběh nás zajímá! Projekty lze přihlašovat v průběhu roku ve třech termínech do 1. září 2011, do 20. prosince 2011 a do 1. března 2012.

V průběhu sezóny 2011/12 poskytne Divadlo Archa pěti vybraným tvůrcům či tvůrčím týmům prostor na přípravu a jednorázové uvedení jejich projektu. Krátkodobé rezidence budou ukončeny veřejnou prezentaci v malém sále Divadla Archa. Na základě výsledků těchto krátkodobých rezidencí vybere vedení divadla projekt pro dvouletý rezidenční pobyt v Divadle Archa v sezónách 2012-2014.

Archa.lab - rezidence je program Divadla Archa určený mladým umělcům, kteří jsou  (ale nemusí být) absolventy uměleckých škol. Je zaměřen  především na ty tendence současného scénického umění, které hledají zdroje v každodenní realitě a v politicko-společenské situaci. Program je otevřen  široké škále vyjadřovacích prostředků (divadelních, tanečních, hudebních, výtvarných atd.), které ve svém cíli mají scénickou podobu.

Tématické zaměření divadla Archa pro sezónu 2011-2012 je určeno heslem: Váš příběh nás zajímá!

Projekty, které v rámci rezidence Archa.lab budou vznikat, by se měly zabývat otázkou, jak sdělovat autentické příběhy soudobými scénickými prostředky.

Přihlásit se může tvůrce nebo skupina tvůrců do věku 35 let

 Přihláška musí obsahovat:

-          krátký popis nabízeného projektu (maximálně 2 strany A4)

-          životopis žadatele či žadatelů (v případě tvůrčí skupiny)

-          DVD (nebo odkaz na web) s krátkou vizuální prezentací práce přihlášených umělců

Divadlo Archa poskytne jednotlivým tvůrcům/tvůrčím skupinám:

-          možnost práce ve zkušebně Divadla Archa ve Zlatnické ulici v určených termínech po dobu dvou měsíců v maximálním rozsahu 50 hodin

-          základní technické vybavení

-          prostor a technickou podporu pro veřejnou prezentaci projektu v malém sále Divadla Archa (s přípravou v rozsahu 16 hodin během 2 dnů).

Závěrečná veřejná prezentace rezidence může mít formu uceleného díla stejně jako otevřené zkoušky nebo work in progress.

Projekty lze přihlašovat v průběhu roku ve třech fázích: do 1. září 2011, do 20. prosince 2011 a do 1. března 2012

Jana Svobodová (umělecká vedoucí Archa.lab)
jana.svobodova@archatheatre.cz

Přihlášky a případné dotazy adresujte prosím na
Petru Čechovou (produkční Archa.lab)
petra.cechova@archatheatre.cz
 

(14.07.2011) ZDROJ: Divadlo Archa
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.