Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Do rezidenčního programu Centra současné dramatiky je možné se přihlásit ještě 5 dní

Centrum současné dramatiky je nový projekt Divadla Letí, jehož hlavním cílem je všestranně podporovat současnou domácí dramatiku jako podstatnou část živého umění a zprostředkovat nové hry co nejširší divácké obci. Do rezidenčního programu se mohou přihlásit čeští nebo slovenští autoři na základě vyplněné přihlášky, která bude obsahovat podrobnou synopsi zamýšleného díla,  případně krátkou ukázku. Při výběru rezidentů bude zohledněna vhodnost projektu pro konkrétní divadla vybraná do rezidenčního programu CSD na sezónu 2010/2011. Uzávěrka pro předkládání projektů je 5. září 2010.
Rezidenční program je jednou z hlavních programových linií Centra současné dramatiky. Základním principem je poskytnout rezidentům (dramatikům, režisérům atd.) finanční zázemí tak, aby mohli po nějaký čas, ideálně pak po jednu sezónu, v úzké spolupráci s divadlem vyvíjet text, inscenaci atd.. Nedílnou součástí rezidence je také umělecké zázemí - úzká spolupráce s dramaturgií, případně možnost workshopů s herci atd. V kontextu českého divadla se jedná o program ojedinělý, který je však srovnatelný s běžnou praxí v zahraničí (např. rezidenční programy v Německu nebo v divadle Royal Court Theatre ve Velké Británii).

Rezidenční program 2010
Podmínky pro účast v rezidenčním programu CSD v sezóně 2010/2011
Do rezidenčního programu se mohou přihlásit čeští nebo slovenští autoři na základě vyplněné přihlášky, která bude obsahovat podrobnou synopsi zamýšleného díla (1-2 normostrany á 1800 znaků), případně krátkou ukázku. Při výběru rezidentů bude zohledněna vhodnost projektu pro konkrétní divadla vybraná do rezidenčního programu CSD na sezónu 2010/2011.

Divadla zapojená do rezidenčního programu CSD v sezóně 2010/2011:
1. HaDivadlo Brno
Téma: volné
2. Divadlo Na zábradlí v koprodukci s Divadlem Letí
Téma: vtipné existenciální drama reflektující současnou společenskou a politickou situaci, o lásce
3. Divadlo Letí v rámci projektu Švandova divadla Hyde Park
Téma: hra pro nový cyklus Švandova divadla s pracovním názvem HYDE PARK

Vzhledem k charakteru rezidenčního programu by autoři, kteří se do něj hlásí, měli být otevření úzké spolupráci s těmito divadly s ohledem na jeho poetiku, dramaturgii, herecký soubor apod.
Kontakt:
Divadlo Letí
Čapkova 4
140 00 Praha 4
Czech Republic

Produkce
(E-mail) produkce@divadlo-leti.cz
(Tel) +420 775 290 483
(31.08.2010) ZDROJ: Divadlo Letí
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.