Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskových organizací

Fulbrightova komise v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2012/13 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující. Stipendium je určeno pro absolventy/tky bakalářského stupně vysokoškoslkého vzdělávání, kteří jsou zaměstnáni v některé neziskové organizaci v ČR. Budoucí stipendisté/stipendistky by měli mít předpoklady dalšího profesního růstu a řídící i organizační schopnosti, které po návratu zúročí v neziskovém sektoru. Stipendium je v délce 3-5 měsíců. Uzávěrka přihlášek je 1. prosince 2011.

Obsah grantu

Stipendium se poskytuje na dobu tří až pěti měsíců s možným začátkem pobytu od začátku září 2012 nebo později podle potřeb uchazeče.

Stipendium pokrývá náklady na živobytí ve výši 1 300 až 1 500 USD měsíčně v závislosti na místě pobytu v USA, jednorázovou položka na zabydlení, 500 USD, jednorázová položku na nákup studijních materiálů 1 000 USD, zpáteční letenku, zdravotní pojištění a případně také příspěvek na doprovázející rodinné příslušníky.

Požadavky

 •     České občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.
 •     Ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň na úrovni bakaláře).
 •     Nejméně dvouletá praxe v oblasti neziskového sektoru s předpoklady dalšího profesního růstu.
 •     Dobré řídící a organizační schopnosti.
 •     Pozvání americké instituce.
 •     Kompetence v anglickém jazyce doložená úspěšným složením zkoušky TELP (Test of English Language Proficiency) v den pohovorů, případně platným výsledkem z testu TOEFL (minimálně 80 bodů ve verzi iBT).


Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Do bodu 3 "Special award name" uveďte, že se hlásíte o Fulbright-Masarykovo stipendium.

    Online přihláška

Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti:

 •     Vlastní projekt (měl by kombinovat výzkumný záměr a praktickou složku, tj. stáž při neziskové organizaci).
 •     Životopis a seznam případných publikací.
 •     Pozvání americké instituce (z univerzity nebo neziskové organizace).
 •     Přehled použité literatury k projektu.
 •     Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line přímo Fulbrightově komisi jako součást elektronické přihlášky.
 •     English Language Proficiency na str. 9 elektronické přihlášky není třeba dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test (např. TOEFL) dělal. Jak je uvedeno v Požadavcích (výše), Fulbrightova    komise ověřuje znalost jazyka žadatelů interním standardizovaným testem (pokud už podobný test v minulosti žadatel neabsolvoval).


Rádi poskytneme konzultace týkající se výběru instituce, zpracování přihlášky nebo ostatních vyžadovaných dokumentů.

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek je 1. prosince pro pobyt začínající od září následujícího roku.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise. Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.

Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné a občanské aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů.

Zájemci o uvedené stipendium se mohou dozvědět další podrobnosti u Andrey Semancové zasláním e-mailu na semancova@fulbright.cz a nebo telefonicky na 222 718 452.

(30.09.2011) ZDROJ: Fulbrightova komise v ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.