Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Hubert H. Humphrey Program

USA
Humphrey Fellowship Program je zaměřen na další rozšíření znalostí a odborných zkušeností pro zájemce uprostřed profesní dráhy, činných ve veřejném i soukromém sektoru. Program trvá deset měsíců a umožňuje studium na vybrané americké univerzitě. Termín přihlášek 1. října 2004.

Hubert H. Humphrey Program

Každoročně vypisuje americká vláda.

Humphrey Fellowship Program je zaměřen na další rozšíření znalostí a odborných zkušeností pro zájemce uprostřed profesní dráhy, činných ve veřejném i soukromém sektoru. Program trvá deset měsíců; umožňuje studium na vybrané americké univerzitě, kam jsou účastníci programu umisťováni podle svého profesního zaměření, program však nevede k získání akademické hodnosti. Klíčovou součástí programu je rovněž získání dalších profesních zkušeností. Program proto umožňuje podle odborného zaměření účastníka navštívit odpovídající instituce, účastnit se konferencí a vykonávat odbornou praxi v jedné či více vybraných institucích po dobu nejméně šesti týdnů.

Zájemci o stipendium musí být vysokoškolskými absolventy, mají mít dobré řídící a organizační schopnosti, odpovídající znalost angličtiny (prokazuje se jazykovým testem zadaným Fulbrightovou komisí jako součást výběrového řízení) a mají být kvalitními odborníky s alespoň pětiletou praxí v oboru.
Přednost mají uchazeči, kteří působí v řízení, nikoliv ve výzkumu či výrobě. Ti, kteří během posledních sedmi let studovali rok a déle v USA či v posledních pěti letech v USA více než půl roku pobývali, jsou z přihlášených vyloučeni, stejně jako ti, kteří nemají potřebnou délku praxe či jsou výhradně akademicky orientováni. Program se už tradičně zaměřuje na podporu zájemců z neziskového sektoru a ze státní správy a na podporu minoritních skupin obyvatelstva.

Program se soustřeďuje na následující obory:

 • hospodářský rozvoj;
 • rozvoj zemědělského sektoru/ekonomika v zemědělství;
 • politika rozvoje a řízení technologií (technology policy and management);
 • finance a bankovnictví;
 • řízení lidských zdrojů a personální politika;
 • veřejná politika a státní správa;
 • péče o životní prostředí a management přírodních zdrojů;
 • urbanismus a regionální plánování;
 • právo a lidská práva;
 • prevence obchodování s lidmi a rozvoj a management strategií boje proti obchodování s lidmi *;
 • problematika nešíření zbraní hromadného ničení *;
 • sdělovací prostředky a žurnalistika;
 • rozvoj vzdělávání (educational planning and administration);
 • výuka angličtiny jako cizího jazyka (příprava pedagogů a rozvoj osnov) *;
 • zdravotní politika a management;
 • politika v oblasti prevence HIV/AIDS *;
 • protidrogová politika (u zájemců o tuto oblast se předpokládá určitá výzkumná zkušenost, protože na programu spolupracuje National Institute of Drug Abuse; uchazeči musí mít titul MUDr. nebo titul v oblasti behaviorálních či sociálních věd).

* nově zařazené obory

Přihlášky jsou k dispozici na internetové stránce Fulbrightovy komise nebo je možno je obdržet u Fulbrightovy komise v Praze na adrese: Fulbrightova komise (Táboritská 23, 130 87 Praha 3, tel. 222 729 987, linka 22 nebo 20, fax 222 729 868, e-mail: fulbright@fulbright.cz). Termín podání přihlášky je již 1. října 2004.

Podrobné informace o programu lze rovněž nalézt na internetové stránce Institute of International Education.

(26.05.2004) ZDROJ: granty.ecn.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.