Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

MK ČR - Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie

1-3 měsíční tvůrčí pobyty v ateliéru v Mezinárodním kulturním centru Egona Schieleho v Českém Krumlově a to v termínu od 3. 1. do 30. 12. 2005. Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny pro mladé umělce do 35 let a pro studenty závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Uzávěrka přihlášek 26. listopadu 2004.

Ministerstvo kultury ČR - odbor umění a knihoven vypisuje 1-3 měsíční tvůrčí pobyty v ateliéru v Mezinárodním kulturním centru Egona Schieleho v Českém Krumlově a to v termínu od 3. 1. do 30. 12. 2005. Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny pro mladé umělce do 35 let a pro studenty závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.

Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63, 19 m2 a apartmá o rozloze 39, 35 m2. Ateliér se nachází v sousedství ateliérů Rakouska, Francie, Izraele, Maďarska a Německa.

Stipendistovi bude hrazeno měsíční stipendium ve výši 10 000,- Kč. Stipendista na vlastní náklady uhradí telefon, výměnu ložního prádla a povolení vjezdu automobilu do města. Stipendista se během svého pobytu v ateliéru v Mezinárodním kulturním centru Egona Schieleho v Českém Krumlově řídí místním "Domovním řádem".

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku vyplněnou ve všech bodech (strojem event. tiskacím písmem).

II. Přílohy:

1. Popis projektu, který bude stipendista v ateliéru realizovat (max. v rozsahu 1 strojopisné strany).
2. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů včetně dokumentace.
3. Doklad o ukončení studia, nebo doklad o studiu závěrečného ročníku vysoké
umělecké školy.


Ministerstvo kultury ČR
kontakt: Mgr. Roman Musil (posta@mkcr.cz)
odbor umění a knihoven, referát výtvarného umění
odbor umění a knihoven, referát výtvarného umění,
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Tel.: +420 257 085 111
Fax: +420 224 318 155

(02.11.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.