Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Nadační fond Františka Topiče - stipendia 2006

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2006 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Uzávěrka žádostí pro rok 2006 je 31. března 2006.

Nadační fond Františka Topiče, založený r. 1998 v Praze z iniciativy Milady Blekastad-Topičové, vnučky jednoho ze zakladatelů českého moderního nakladatelského podnikání, chce navázat na široké kulturní aktivity s tímto jménem spjaté.

Nadační fond Františka Topiče

vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2006 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Bližší informace obdrží zájemci na adrese Nadační fond Františka Topiče, Jana Masaryka 56, 120 00, Praha 2-Vinohrady. Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu, curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti.

Uzávěrka žádostí pro rok 2006 je 31. března 2006.

František Topič vybudoval svůj podnik z malého knihkupectví na dnešní Národní třídě (osudy Topičova domu v roce 1993 sevřeně představila výstava autorského týmu vedeného A. Zachem). Jeho úsilí zaujalo od počátku nejen moderní nakladatelskou a knihkupeckou strategií, nýbrž i soustavností, s níž sledovalo osud české knihy jako kulturního díla. Pochopil úlohu výtvarné knižní úpravy a záhy spolupracoval s předními výtvarníky, grafiky a ilustrátory, kteří jednak pozvedli Topičovy knihy i v laciných vydáních pro nemajetné čtenáře na velmi kvalitní úroveň a na straně druhé vytvořili mnohé exkluzivní publikace. Ke knihkupectví a nakladatelství se záhy připojila výstavní síň Topičův salon, vydávání časopisů, přistoupilo zprostředkování širokého kontaktu se zahraničními revuemi a literaturami (mezi nejznámější překladové edice patřily Topičovy bílé knihy) a byla tu i starost o vzdělání lidí, kteří s knihou pracují (F. Topič se podílel na založení knihkupecké školy). V započatém díle pokračoval jeho předčasně zesnulý syn Jaroslav i snacha Milada, která vytrvala ve vydávání Topičovy edice až do nucené likvidace roku 1949.

Nadační fond je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností, zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií, resp. oblastmi téhož druhu, jako byla působnost podniku F. Topiče. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání studie, eseje, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Se jménem F. Topiče byly vždy svázány projekty svou ideou zasahující a sjednocující více kulturních a společenských zájmů. Účelem je proto podporovat takové práce, které svým myšlenkovým podnětem či pojetím tématu přesáhnou úzké oborové hranice, ať už k jiné kulturní oblasti nebo k obecnějším otázkám, rozšiřujícím český kulturní a duchovní život.

Nadační fond Františka Topiče
Jana Masaryka 56
120 00 Praha 2-Vinohrady
tel: 222 828 140
Kontaktní osoba: Daniel Vojtěch
e-mail: vojtech@ucl.cas.cz

(23.01.2006) ZDROJ: Ecconect
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.