Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Rezidenční pobyt pro výtvarné umělce v Bernu

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a organizací PROGR Zentrum für Kulturproduktion Bern vypisuje stipendia pro výtvarné umělce na čtyřměsíční tvůrčí pobyt v Bernu v termínu od 15. března do 14. července 2007 v rámci bilaterálního rezidenčního projektu. O stipendium mohou zažádat výtvarní umělci, kteří mají stálý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je vysoká umělecká úroveň, schopnost komunikace a dobrá znalost mluvené němčiny, francouzštiny nebo angličtiny. Vybraný stipendista bude působit v rezidenčním prostoru Centra pro kulturní produkci/ progr (www.progr.ch) a bude mít možnost se zúčastnit jeho programu. Bude mu hrazen pobyt a stipendium, cestovní náklady si uhradí sám. Termín podání přihlášek 31. ledna 2007.

Vybraný stipendista bude působit v rezidenčním prostoru Centra pro kulturní produkci/ progr (www.progr.ch) a bude mít možnost se zúčastnit jeho programu. Bude mu hrazen pobyt a stipendium, cestovní náklady si uhradí sám.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy
1. Motivační dopis v češtině a v jednom ze tří uvedených cizích jazyků (jak svůj pobyt v daném místě využiji pro svou profesionální práci a tvorbu) v rozsahu max. 2 stran.
2. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a v jednom ze tří uvedených cizích jazyků včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max.20 fotografií nebo katalog).

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou nebo osobně doručen na adresu:

Divadelní ústav
Institut umění
Taťjana Langášková
Celetná 17
110 00 Praha
tel: 224 809 112
e-mail: tana.langaskova@divadlo.cz

Uzávěrka přihlášek: 31.ledna 2007

• Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti se nevrací.
• Žádosti posoudí výtvarná komise v Praze, složená z nezávislých odborníků a kurátorky hostitelské organizace v Bernu, která provede konečný výběr.
• Vybraný uchazeč obdrží stipendium prostřednictvím hostitelské organizace.
• O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do poloviny února 2007.

Formulář ke stažení zde.

(04.01.2007) ZDROJ: Divadelní ústav
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.