Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Rezidenční pobyt v Bruselu v oblasti fotografie a vizuálního umění

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bruselu, Stálým zastoupením ČR při EU a T.A.G. Gallery Brusel vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru v Bruselu v období 14. listopadu až 1. prosince 2011. 2011. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Uzávěrka pro 7. října 2011.
Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Součástí rezidence je následná dvoutýdenní výstava v galerii T.A.G. Gallery (www.tagcity.be) s vernisáží dne 1. prosince 2011.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě francouzštiny). Projekt by měl být zaměřen na představení určitého specifika českého umění pro publikum ze zemí Evropské unie.

Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 800 eur.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu

C musí obsahovat B

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy
Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině v rozsahu maximálně dvou stran. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti


Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek 7. října 2011

•    Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
•    Zaslané žádosti se nevrací.
•    Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 20. října 2011
•    Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
•    Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
•    Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.