Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Rezidenční pobyt ve Freisingu nedaleko Mnichova

Freising, Německo 
Galerie Klatovy / Klenová ve spolupráci s Institutem umění Divadelního ústavu v Praze za podpory Plzeňského kraje a Ministerstva kultury ČR vypisuje tříměsíční tvůrčí pobyt pro výtvarné umělce ve Freisingu nedaleko Mnichova v rezidenčním centru „Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern“ v termínu od 1. března. do 31. května 2007. O stipendium mohou zažádat výtvarní umělci, kteří mají stálý pobyt nebo pracují v České republice. Celkem budou vybráni tři stipendisté, z toho jeden s trvalým bydlištěm v Plzeňském kraji. Pobyt je vhodný zejména pro malíře -  k  dispozici jsou tři samostatné ateliéry s ubytováním a veškerým vybavením. Uzávěrka přihlášek je 10. února 2007.


Galerie Klatovy / Klenová

ve spolupráci s Institutem umění Divadelního ústavu v Praze
za podpory Plzeňského kraje a Ministerstva kultury ČR
 
vypisuje

tříměsíční tvůrčí pobyt pro výtvarné umělce ve Freisingu nedaleko Mnichova v rezidenčním centru „Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern“

v termínu od 1. března. do 31. května 2007
v rámci bilaterálního projektu spolupráce s Rezidenčním centrem Vila Paula na Klenové, které spravuje Galerie Klatovy / Klenová.

O stipendium mohou zažádat výtvarní umělci, kteří mají stálý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je vysoká umělecká úroveň, schopnost komunikace a dobrá znalost mluvené němčiny nebo angličtiny.

Vybraný stipendista obdrží od německé strany stipendium 450 EUR na měsíc (tedy celkem 1350 EUR). Bude mu také hrazen pobyt. Na úhradu nákladů na dopravu, materiál a stravování dále obdrží podporu ze strany Institutu umění, respektive Plzeňského kraje ve výši 15 000 Kč.
Celkem budou vybráni tři stipendisté, z toho jeden s trvalým bydlištěm v Plzeňském kraji. Pobyt je vhodný zejména pro malíře -  k  dispozici jsou tři samostatné ateliéry s ubytováním a veškerým vybavením. Více informací o „Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern“ najdete na  http://schafhof-kuenstlerhaus.bezirk-oberbayern.de

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I.  Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech FORMULÁŘ KE STAŽENÍ zde

II.  Přílohy
1.  Motivační dopis v češtině a v jednom ze dvou uvedených cizích jazyků  (jak svůj pobyt v daném místě využiji pro svou profesionální práci a tvorbu) v rozsahu max. 2 stran. 
2.  Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a v jednom ze dvou uvedených cizích jazyků včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max.20 fotografií nebo katalog).

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán  poštou nebo osobně doručen na adresu: Galerie Klatovy/Klenová, Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou (Telefon 602 48 90 97, e-mail: mfiser@email.cz)
 
Uzávěrka přihlášek:   10. února 2007

• Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti se nevrací.
• Žádosti posoudí výtvarná komise, složená z nezávislých odborníků a představitelů pořádajících institucí.  
• Vybraný uchazeč obdrží stipendium prostřednictvím hostitelské organizace.
• O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do 15. února 2007.
• Vybraný stipendista zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu nejpozději do 14 dni po ukončení rezidenčního pobytu.

Další informace:
Galerie Klatovy/Klenová
Klenová 1
340 21 Janovice nad Úhlavou
tel.: 602 48 90 97
e-mail: mfiser@email.cz

(16.01.2007) ZDROJ: Divadelní ústav
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.