Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Rezidenční program Centra současné dramatiky 2011

Divadlo LETÍ v rámci svého projektu Centrum současné dramatiky opět otevírá svůj rezidenční program pro české a slovenské dramatiky a dramatičky. Cílem projektu, který probíhá pod záštitou Václava Havla, je podpora vzniku nové dramatiky, podpora nových inscenací současné dramatiky, cirkulace textů, autorů, tvůrců a inscenací v rámci EU, teoretická reflexe současné dramatiky a propagace současné dramatiky mezi veřejností. Uzávěrka přihlášek je 10. října 2011.

Rezidenční program je jednou z hlavních programových linií Centra současné dramatiky (dále jen CSD). Jedná se o program v kontextu českého divadla ojedinělý, který je však srovnatelný s běžnou praxí v zahraničí (např. rezidenční programy v Německu nebo v divadle Royal Court Theatre ve Velké Británii).


V rámci prvního ročníku rezidenčního programu CSD v sezóně 2010/2011 vznikl text Romana Sikory Zpověď masochisty, který byl uveden jako součást projektu Hyde Park v produkci Švandova divadla a Divadla LETÍ. Divácky úspěšná inscenace získala Cenu poroty na festivalu Young for Young a chystá se její hostování v Berlíně. Hra Romana Sikory byla přeložena do angličtiny a bude publikována v antologii současné české dramatiky Game´s not Over, která vyjde v září 2011 v Institutu umění – Divadelním ústavu. Plánují se také překlady do němčiny a francouzštiny. Jako další rezidentní dramatik byla vybrána autorka Anna Saavedra, která pro brněnské HaDivadlo dokončuje hru Matičky – pohyblivé ghetto. Hra bude uvedena ve světové premiéře v květnu 2012. V rámci rezidenčního programu vznikla také hra Heleny Eliášové Cyberlove, která byla formou scénické skicy uvedena v rámci cyklu 8@8 na podzim roku 2010.


Rezidenční program pro sezónu 2011/2012 je vypsán jednak pro české a slovenské autory (viz níže), ale probíhá také na mezinárodní úrovni. V rámci mezinárodního projektu „Generační ikony“ vzniká v rezidenci hra Petra Kolečka pro bratislavské divadlo GUnaGU, Viliam Klimáček píše hru pro rakouské divadlo Wiener Wortstaetten a Bernhard Studlar je rezidentním autorem pro Divadlo LETÍ.

Podmínky pro účast v rezidenčním programu CSD v sezóně 2011/2012
Do rezidenčního programu se mohou přihlásit čeští nebo slovenští autoři na základě vyplněné přihlášky, která bude obsahovat podrobnou synopsi zamýšleného díla (1-2 normostrany á 1800 znaků), případně krátkou ukázku a životopis autora. Při výběru rezidentů bude zohledněna vhodnost projektu pro konkrétní divadla vybraná do rezidenčního programu CSD na sezónu 2011/2012.
Divadla zapojená do rezidenčního programu CSD v sezóně 2011/2012:


1. Divadlo LETÍ
Téma: hra ze současnosti pro děti a mládež. Divadlo LETÍ touto hrou otevírá projekt s názvem Současná dramatika dětem.
2. HaDivadlo Brno a Divadlo LETÍ
Téma: The 90´s: Night Lights. Devadesátá léta jako puberta naší současnosti. Divoká doba nově nabyté svobody, lucidního snění i nocí beze spánku...
"Devadesátá léta byla úžasná doba: všechno jsme tehdy vnímali jako součást nočního remixu hudební a společenské revoluce, kdy na jedné straně stál DJ Bidlo a na druhé opilej chlápek v kožený bundě, kterej po něm hází krabičku od cigaret a křičí: "Zahraj, vole, U2!" Když jsme na chvíli tyhle lidi z klubů vyhnali, začaly se v zakouřených prostorách osvětlených stroboskopem a párkem efektových lamp najednou vznášet pojmy jako filozofie, transcendence a šamanismus, ale nikdo je nepřednášel, byly nasamplovaný do strhující
psychedelický hudby, která je konfrontovala s úžasným novým prostorem, objeveným díky IT-technologiím a novým médiím - a sázela do půdy, kde ještě před chvílí rašila spousta plevele z organizované popkultury." (l. p. fish)

Vzhledem k charakteru rezidenčního programu by autoři, kteří se do něj hlásí, měli být otevření úzké spolupráci s těmito divadly s ohledem na jeho poetiku, dramaturgii, herecký soubor apod.
Uzávěrka přihlášek: 10. října 2011

Výběr účastníků a průběh rezidence
Na základě žádostí podaných do rezidenčního programu v dané sezóně vybere Dramaturgická rada CSD společně s uměleckým vedením divadel 2 rezidenty. Těm bude poskytnuto zázemí tak, aby mohli po max. jednu sezónu v úzké spolupráci s příslušným divadlem vyvíjet text. Nedílnou součástí rezidence bude konzultace vznikajícího textu s uměleckým týmem daného divadla, spolupráce s dramaturgií, workshopy s herci atd. Autoři vybraní do rezidenčního programu získají stipendium.
Výběrové řízení může být dvoukolové.
Výběr rezidentů bude oznámen nejpozději do 30. listopadu 2011
Prezentace výsledků rezidenčního programu
Výsledky rezidenčních pobytů budou prezentovány ve dvou formách. Po skončení rezidentního programu v dané sezóně budou prezentovány všechny texty formou scénických skic, po kterých bude následovat odborná i veřejná diskuse. Druhou fází prezentace budou inscenace vybraných her.


Harmonogram rezidenčního programu pro divadelní sezónu 2011/2012:
- uzávěrka přihlášek: 10. října 2011
- ukončení rezidence: nejpozději prosinec 2012
- prezentace všech rezidenčních textů formou scénických skic a odborná reflexe: podzim 2012
- inscenace vybraných textů: v průběhu sezóny 2011/12 nebo 2012/13

(18.07.2011) ZDROJ: Divadlo Letí
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.