Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendium pro básníky, spisovatele a dramatiky ve Wiesbadenu

Pražský literární dům autorů německého jazyka vyhlašuje ve spolupráci s Literární radou spolkového státu Hesensko výběrové řízení na tvůrčí pobyt českých autorů v literárním domě Villa Clementine (SRN). Jde o měsíční spisovatelský pobyt v německém Wiesbadenu, znalost němčiny však není podmínkou. Letos si autoři mohou sami vybrat termín měsíčního pobytu v obobí červenec-říjen 2011. Stipendium je určeno pro české básníky, spisovatele a dramatiky, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svoji tvorbu v zahraničí. Výše stipendia je 1000 € spolu s  ubytováním zdarma, jízdenka na veřejnou dopravu po spolkové zemi Hesensko. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 25. března 2011.
Pražský literární dům stipendium tohoto druhu uděluje od roku 2007 a doposud ho obdrželi Radka Denemarková, Tereza Boučková, Petr Čichoň, Radek Fridrich, Josef Moník, Tereza Šimůnková, Jaromír Typlt a ve formě studijního pobytu Luděk Navara.

Základní údaje:
- stipendium je určeno pro české básníky, spisovatele a dramatiky, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svoji tvorbu v zahraničí
- výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma, jízdenka na veřejnou dopravu po spolkové zemi Hesensko
- termíny a délka pobytu: červenec-říjen 2011 na dobu jednoho měsíce vcelku
- ubytování v prostorném pokoji velkého 3pokojového apartmánu s kuchyní
- znalost němčiny není podmínkou

Co pobyt nabízí?
- prostor pro tvůrčí činnost
- příležitost pro prezentaci autora, jeho textů i domovského regionu v rámci autorských čtení a jiných akcí v SRN
- seznámení se zahraniční kulturní scénou a navázání kontaktů s novými lidmi

Seznam požadovaných dokumentů (v čj):
- životopis a motivační dopis s upřesněním, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu a který termín upřednostňuje
- přehled napsaných a vydaných děl
- předloha minimálně dvou příspěvků vydaných v cizí režii (tj. jinou osobou/institucí, i v časopisech)
- vyplněná přihláška (zde ke stažení)

Žádost včetně příloh musí být doručena v jednom vyhotovení nejlépe emailem na info@prager-literaturhaus.com nebo poštou na adresu Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond
Ječná 11, 120 00 Praha 2 do 25. března 2011 (rozhoduje razítko pošty)
Žádosti předložené po termínu nebo žádosti nekompletní nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevracejí.

Vyhodnocení žádostí: v průběhu dubna 2011. Žádosti o stipendia bude hodnotit pětičlenná komise složená ze zástupců donorů a české odborné literární scény.

Partneři: Česko-německý fond budoucnosti * Ministerstvo kultury ČR

Hlavním cílem Pražského literárního domu autorů německého jazyka je oživit a zpřístupnit veřejnosti kulturní tradici německy psané literatury na našem území. Soudobou literární tvorbu podporuje nadační fond zejména prostřednictvím programu tvůrčích pobytů českých spisovatelů v zahraničí a zahraničních spisovatelů v Praze, chce tak navázat na tradici vícejazyčného soužití a kulturní výměny u nás.


ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.