Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v Mexico City

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA), vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 4. června do 4. srpna 2012. Uzávěrka přihlášek je 30. března 2012.   
Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a

Národním fondem pro kulturu a umění v Mexiku (FONCA)

vypisuje

výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti fotografické tvorby v El Centro de la Imagen v Mexico City v období od 4. června do 4. srpna  2012. Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými. 

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti fotografické tvorby, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě španělštiny). Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady a náklady spojené s pobytem ve výši 30 000 Kč.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu

C musí obsahovat:


I.     Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech
.

II.     Přílohy


1.     Motivační dopis (s eventuálním popisem zamýšleného projektu) v češtině v rozsahu maximálně dvou stran A4. 
2.    Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně dvacet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi na rezidence@institutumeni.cz.


Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Markéta Černá, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek 30. března 2012

•    Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty, datum osobního doručení), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
•    Zaslané žádosti se nevrací, po dohodě pouze portfolia.
•    Zaslané žádosti posoudí česká odborná komise. Komise si vyhrazuje právo své rozhodnutí nezdůvodňovat.O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni  do  15. dubna 2012.
•    Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu včetně obrazové dokumentace v rozsahu min. dvě strany A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
•    Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.