Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Tvůrčí rezidence Český Krumlov

Institut umění-Divadelní ústav, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově, vyhlašuje výzvu pro zájemce o jednoměsíční tvůrčí pobyty v ateliéru Egon Schiele Art Centra v termínu od 2. ledna do 30. června 2009. Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Termín uzávěrky je 5. prosince 2008.

Tvůrčí pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech.

Přílohy
Popis projektu, který bude umělec v ateliéru realizovat (v rozsahu max. jedné strany).  
Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. dvacet fotografií, nebo katalog).
V případě ukončení VŠ studia doklad o jeho ukončení, v případě studia závěrečného ročníku VŠ doklad o studiu.

Pozn.: Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Markéta Černá, Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, E rezidence@institutumeni.cz
    
Uzávěrka přihlášek: 5. prosince 2008


Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Zaslané žádosti se vracejí pouze na požádání.
Žádosti posoudí výtvarná komise; komise bude složena z nezávislých odborníků a zástupců vysokých uměleckých škol.  
Vybraný uchazeč obdrží 10 000 Kč na náklady spojené s pobytem.
O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni 17. prosince 2008.
Vybraný umělec zašle písemnou zprávu (v rozsahu min. jedné strany) o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
Délka pobytu je jeden měsíc.
Pobyt není určen pro teoretický výzkum

Žádost o udělení tvůrčího pobytu v Českém Krumlově v r. 2009


Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Adresa trvalého pobytu:                    

PSČ:
Tel.:                    

Fax:                           

E-mail:
Mobilní tel.:
www adresa:

Kontaktní adresa:                                                                     

PSČ:

Předchozí studijní/pracovní pobyty v zahraničí přesahující délku tří týdnů:


Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o tvůrčí pobyt jsou správné a pravdivé.


V..................... dne...................                                 ……….............................
                                                                                  Podpis žadatele/žadatelky
(08.11.2008) ZDROJ: Egon Schiele Art Centrum
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.