Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Domů ProCulture Watch
TechSoup

Kauza klatovské galerie Klenová po dvanácti měsících

Reakce odborné veřejnosti, vyjádřené v dopisech osobností, institucí i profesních organizací, vzbudila výpověď Mgr. Marcela Fišera, který byl před rokem odvolán z funkce ředitele galerie současného umění Klatovy/Klenová, kde dosud působil jako odborný pracovník. Výpověď přišla na základě personálního auditu zadaného plzeňským krajským úřadem firmě BSQ s.r.o. Výsledkem auditu je i výpověď pro další dva kurátory galerie Klenová Pavla Vančáta a Jana Freiberga stejně jako dva pracovníky výstavní čety. K auditu se pro Plzeňský deník vyjádřil bývalý krajský radní pro kulturu Martin Baxa „...pokud tento audit opravdu doporučuje propustit odborníky, kteří se o sbírky starali celá léta, jde o naprosto unikátní rozhodnutí, domnívám se, že je to první takový audit v republice." Nadále mají být kurátoři galerie najímáni externě.

Na místo náměstka pro odbornou činnost má být vypsán konkurz. Hana Kristová, někdejší ekonomka galerie, byla jmenována na základě usnesení Rady plzeňského kraje z února 2010 ředitelkou galerie od 1. března 2010. Dopisy odborné veřejnosti, které přinášíme,  navazují na vlnu diskuzí ke galerii Klenová z března 2009. Ty kritizovaly postup kraje při odvolání ředitele Fišera.  Upozorňujeme rovněž na webové stránky Za GKK, které shrnují a dokumentují celý případ.

Výběr z reakcí:  

Z dopisu Uměleckohistorické společnosti v českých zemích adresovaného hejtmance Plzeňského kraje MUDr. Emmerové a radnímu pro kulturu Koubíkovi

....Události, které se v Galerii Klatovy/Klenová odehrály v posledních dnech, dle našeho soudu, potvrdily naprostou bezradnost Plzeňského kraje jako zřizovatele této galerijní instituce. Dne 8. března 2010 dostal Mgr. Marcel Fišer výpověď z Galerie Klatovy/Klenová, kde dosud působil jako odborný pracovník. K tomuto propuštění došlo na základě výsledků personálního auditu, který si objednal Plzeňský kraj. Máme vážné pochybnosti o odborné kompetentnosti firmy, která audit s podobným výsledkem realizovala, a zajímalo by nás, jak Plzeňský kraj k jejímu výběru dospěl (jaké jsou předchozí zkušenosti auditorů s podobným typem institucí atd.). Na základě výsledků auditu bude rozmetáno celé odborné a výstavní oddělení, kromě Mgr. Marcela Fišera budou v blízké době propuštěni také kurátoři Pavel Vančát a Jan Freiberg a dva další pracovníci výstavní čety. Nadále mají být kurátoři najímáni externě a na místo náměstka pro odbornou činnost má být vypsán konkurs. Důkazem, že tyto kroky Plzeňského kraje se naprosto rozcházejí s kulturní politikou na celostátní úrovni je fakt, že 2. března proběhlo zasedání grantové komise Ministerstva kultury ČR, kde projekt START POINT, jehož kurátory měli být v Galerii Klatovy/Klenová Marcel Fišer a Pavel Vančát, získal nejvyšší počet bodů v kategorii výstavních projektů v rámci celé ČR a byl zařazen mezi tři projekty, jejichž realizaci Ministerstvo rozhodně finančně podpoří...... celý text ke stažení zde

Z dopisu Sdružení výtvarných teoretiků a kritiků hejtmance Plzeňského kraje MUDr. Emmerové a radnímu pro kulturu Koubíkovi

...před rokem touto dobou podepsalo na 2 tisíce lidí petici proti vašemu odvolání ředitele Galerie U bílého jednorožce v Klatovech a na zámku Klenová (GKK), Mgr.Marcela Fišera, bez udání důvodu a řádného informování veřejnosti...... Uplynul rok, nikoho jste řádně neinformovali, jen s neuspokojivým výsledkem vykonali dvě výběrová řízení, jejichž rozhodnutí jste ani nerespektovali. Nyní propouštíte znovu a bez důvodu Mgr. M. Fišera jakožto odborného kurátora GKK, ačkoli jedno vaše výběrové řízení na post ředitele vyhrál. Spolu s ním vyhazujete z místa i dva jeho kolegy, Pavla Vančáta a Jana Freiberga, čímž zcela zbavujete řízení galerie odborných sil.....celý dopis zde

Z dopisu historika umění Dr. Zemánka hejtmance Plzeňského kraje MUDr. Emmerové a radnímu pro kulturu Koubíkovi

...musím přiznat, že mě doslova šokuje vaše tažení (po vašich posledních rozhodnutích to nemohu bohužel jinak nazvat) proti bývalému řediteli Galerie U bílého jednorožce v Klatovech a na zámku Klenová (GKK) Mgr Marcelu Fišerovi a jeho spolupracovníkům. Domníval jsem se, že takové mocenské způsoby byly možné jedině za doby totality, že ve svobodné, demokratické společnosti nejsou myslitelné. Zvláště mě překvapuje, že s nimi přicházejí sociálně-demokratičtí politici, u kterých bych jednání tohoto typu opravdu nečekal....celý dopis zde

Rekapitulace kauzy GKK z pohledu jednoho z jejích aktérů Mgr. Marcela Fišera

... Začátkem roku 2009 začalo nové vedení kraje zkoumat nákup budovy historického mlýna v památkové zóně v Horažďovicích pro stálou expozici GKK. 13. března jsem obdržel mail  Ing. Tymla, vedoucího oddělení investic PK: „…na základě rozhodnutí člena Rady PK p. V. Koubíka Vás žádám o okamžité zastavení veškerých stavebních prací.“ Dopis se týká prací v areálu hospodářského dvora na Klenové. Ten den má odpověď, argumentující existencí smlouvy, kterou „…lze vypovědět jen za přesně určených podmínek, které nenastaly, tj. nemohu jít za dodavatelem a říci mu, aby zastavil práce. Rád bych se zeptal, jak mám v tomto případě postupovat.“ Telefonicky odpověď, že neví a že to mám řešit přes odbor kultury.....celá rekapitulace zde

Související odkazy:

Vyjádření k výpovědi zaměstnanců galerie Klatovy/Klenová na stránce ZaGKK

http://www.zagkk.cz/cz/

Živelná pohroma v Klatovech

http://artalkweb.wordpress.com/2010/03/09/zivelna-pohroma-v-klatovech/

Kauza Galerie Klatovy/Klenová pokračuje peticí

http://www.proculture.cz/cultureinfo/diskuze-a-aktivismus/kauza-galerie-klatovyklenova-pokracuje-petici-2109.html

 

 

 

 

 

(18.03.2010) ZDROJ: ProCulture
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.