Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů ProCulture Watch
TechSoup

Ředitel Alšovy galerie na Hluboké rezignoval

V pondělí 11. dubna 2011 rezignoval na svoji funkci ředitel Alšovy jihočeské galerie (AJG) na Hluboké nad Vltavou. Stalo se tak na základě doporučení auditu, který do galerie poslal Jihočeský kraj po té, co došlo k protestům odborné veřejnosti a medializaci propuštění několika pracovníků AJG na počátku tohoto roku. Od ledna byli z galerie propuštěni čtyři pracovníci, kteří loni ředitele Lubomíra Bednáře kritizovali za přerušení retrospektivní výstavy Karla Zlína a uspořádání oslavy pro soukromou firmu. Hrozilo i zrušení pozice hlavního kurátora sbírek, přičemž AJG po Národní galerii spravuje druhou největší sbírku gotického umění v ČR. Odstupující ředitel se proslavil i kolující nahrávkou, kde přesvědčuje herce Jakuba Doubravu, aby mu zpětně podepsal smlouvy, které mel být použity v soudním sporu s bývalou mluvčí AJG. Divadelník však odmítl antidatovat práci, kterou vůbec neudělal. Vzhledem k liknavému postoji jihočeského kraje k řešení problémů AJG budeme situaci nadále sledovat. 

O liknavém přístupu kraje ke své zřizovatelské funkci AJG svědčí zejména déle trvající stížnosti na ředitele, který nakonec sám odstoupil aniž by byl odvolán. Na jeho neprofesionální přístup poukazovali, jak odborní zaměstanci, tak další historici umění.

Odstupující ředitel Lubomír Bendář byl do funkce v AJG jmenován bez předchozí praxe v muzejní instituci.

Na podzim 2010 si Jihočeský kraj nechal zpracovat studii, za kterou zaplatil přes 1 200 Euro. Autoři studie (Marián Pauer, Stano Bellan, Vladimír Yurkovic) byli vybráni v poptávkovém řízení ze dne 20. srpna 2010. Zakázku získali díky nejnižší nabídnuté ceně. Podle Krajského úřadu "kvalifikačním předpokladem pro výběr zpracovatelů v poptávkovém řízení byly zkušenosti ve výstavnictví a pořádání výstav", nikoli tedy zkušenosti s muzejním managementem, navíc v instituci příspěvkového typu. 

Materiál s názvem Postrehy, poznámky a odporúčania pro návšteve objektov Alšovej jihočeskej galerie vypracovaný na podzim 2010 pro krajský úřad stěží splňuje kritéria věcné, odborné studie, kterou by si AJG zasloužila.

Autoři hned v úvodu rozporují získání ocenění v soutěži Gloria Musealis 2008 za III. místo v kategorii výstavní počin roku za obnovenou expozici gotického umění, malířství a sochařství svéráznou argmentací: "Svoje tvrzení dokládáme následujícími fakty: V dané podobě je expozice nudná, bez nápadu. ...autoři měli vynaložit více úsilí, aby našli příběhy uvnitř samotné expozice..., návštěvník si potřebuje po shlédnutí určitého počtu soch, které jsou si navíc velmi podobné, oddychnout... chceme jen poznamenat, že i s tak náročným materiálem, který je prezentovaný na této výstavě je možné pracovat tvořivě a netřadičně..."

Za pozornost stojí závěrečná doporučení autorů: "Musí se změnit koncepce činnosti galerie, především by měla naplňovat odkaz Mikoláše Alše, výborného kreslíře. Nabízí se ohromná příležitost: jde o firmu KOH-I-NOOR Hardtmund..." což je právě ta firma, pro kterou AJG vyklidila výstavu, aby si mohla v galerii uspořádat zmiňovanou oslavu. Další doporučení frázovitě navrhuje novou strategii dramaturgie výstav "Musí se střídat významní umělci, osobnosti mezinárodního rozměru s méně známými."

Počátkem roku si Krajský úřad najal na zhodnocení práce AJG Martina Bezoušku, který v minulosti působil jako kreativní ředitel několika reklamek a mluvčí ministra Jandáka. Ani ten velkou důvěru oborné veřejnosti co se týče schopností zhodnotit práci významné příspěvkové muzejní instituce nevzbudil. Nicméně právě na jeho doporučení Bednář z funkce rezignoval. Více najdete v televizní reportáži zde.

V lednu 2011 zaslala Milena Bartlová, předsedkyně Uměleckohistorické společnost dopis hejtmanovi Jihočeského kraje, jehož znění je zde. Bartlová hejtmana Zimolu upozorňuje, že AJG je "po Národní galerii v Praze o druhá nejvýznamnější a nejrozsáhlejší kolekce gotického umění, u jejíchž základů stály takové osobnosti českých dějin umění, jakými byli František Matouš, Vladimír Denkstein, Jiří Kropáček, a jakou je vážený doyen oboru dějin umění Jaromír Homolka. Jakkoli je samozřejmě nutné soustavně dbát o úsporné vynakládání veřejných finančních prostředků, je zrušení pracovní pozice kurátora takovéto sbírky bezprecedentním činem celostátního dosahu a dokládá, že L. Bednář nevykonává svou funkci ředitele dobře." a přisazuje: "Jestliže zazněla argumentace, že po otevření stálé expozice gotiky před třemi roky a sbírky nizozemského umění před rokem není již se sbírkou údajně mnoho práce, svědčí to pouze o alarmující nekompetentnosti toho, kdo takto uvažuje."

Na svém blogu se k situaci v AJG také v lednu letošního roku věnoval rovněž  historik umění Jiří Fajt. Na příkladu AJG upozorňuje na rizika současného trendu zaměstnávat v kulturních institucích namísto odborníků tzv. manažery: "Kulturní instituce tedy potřebují spíše odborně kvalifikované šéfy s manažerskými schopnostmi, než-li subalterní byrokraty skrývající své neznalosti za nic neříkajícím pojmem „manažer“."

Ředitelka ProCulture Marta Smolíková publikovala v lednu k situaci v AJG následující článek v Reflexu:

Co na to jihočeské gotické Madony?

Reorganizace a propouštění v Alšově Jihočeské galerii (AJG). Dalo se čekat. Po té co zaměstnanci AJG vynesli ven informace o 14ti denním uzavření a dokonce svěšení výstavy Karla Zlína, kvůli oslavám firmy Koh-i-nor, bylo jasné, že bude boj. Zlín od 70. let žije v Paříži a mj. se podílel na výzdobě prezidentského zámku Rambouillet. Svěšení výstavy kvůli mejdanu prý zaskočilo i francouzské velvyslanectví. Ale místní politici si oslavu užili. Dělat trachtace pro privátní firmy na úkor programu veřejné instituce? Komu to vadí? Kraj, který galerii zřizuje, v tom problém nevidí. Více: zde

Celé kauze se průběžně věnuje Českobudějovický deník. Právě ten zveřejnil nahrávku, kterak Lubomír Bednář přemlouvá herce Jakuba Doubravu k podvodu - audionahrávku naleznete u článku zde. Ačkoliv soudní řízení nebylo dosud ukončeno, neprofesionální jednání dosavadního ředitele je zřejmé. Kraj z něj dosud nevyvodil důsledky - naopak podle hejtmana jihočeského kraje se Lubomír Bednář přihlásil do konkurzu na zaměstnaneckou pozici na krajském úřadě.

Marta Smolíková
ProCulture / Otevřená společnost, o.p.s.

(14.04.2011)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.