Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
TechSoup

12. ročník soutěže o cenu Alfréda Radoka

Nadační fond Cen Alfréda Radoka vyhlašuje dvanáctý ročník soutěže o Cenu Alfréda Radoka (2004) za nejlepší původní divadelní hru.

Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2004.

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli autor píšící česky nebo slovensky původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna, nebo nebude uvedena či zveřejněna do předpokládaného rozhodnutí poroty 1. 4. 2004.

Soutěž je anonymní: Přihlášenou hru zašle každý účastník soutěže buď v pěti tištěných exemplářích (bez označení autora na titulním listě) na adresu sekretariátu soutěže (Nadační fond cen Alfréda Radoka, c/o AURA-PONT, Radlická 99, 150 00 Praha 5), anebo ve dvou tištěných exemplářích spolu s elektronickou verzí textu na disketě na tutéž adresu.

Vstupní poplatek 300 Kč za každou zaslanou hru uhradí každý účastník sekretariátu soutěže poštovní poukázkou na adresu nadačního fondu (potvrzení o úhradě vloží do obálky spolu s texty, neopomene přitom uvést své jméno). Sekretariát soutěže se zaručuje, že zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků. Další podrobnosti na www.aura-pont.cz.


Sekretariát soutěže: Nadační fond cen Alfréda Radoka
C/O AURA-PONT,divadelní a literární agentura, s. r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5,
tel. 251553994, fax 251550207, e-mail: radok@aura-pont.cz

(13.01.2004)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.