Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
TechSoup

Alfred ve Dvoře výzva na realizace nových projektů v roce 2013

Programový ředitel Ewan McLaren vyhlašuje termín uzávěrky přihlášek a kritéria pro výběr projektů realizovaných produkcí Motus, provozovatelem divadla Alfred ve dvoře pro rok 2013. Tématem projektů v roce 2013 bude stáří, smrt, a/nebo paměť. Dramaturgie divadla bude otevřená především takovým projektům, které přesahují žánry, používají autorský přístup a/nebo definují nové směry, a to nejen v oblasti pohybového, vizuálního nebo fyzického divadla. Projekty budou moci být realizovány v prostorách velkého i malého sálu divadla Alfred ve dvoře, případně na jiných místech. Uzávěrka pro předkládání projektů je 18. června 2012.

Témata pro rok 2013:

Rok 2011  byl rokem dětství, dospívání a/nebo rodiny,

Rok 2012 se věnoval projektům, které souvisí s tématem svět přírodní a/nebo svět politický,

Rok 2013 bude věnován projektům, které souvisí (i volně) s tématem stáří, smrt, a/nebo paměť.

Vyzýváme proto umělce, aby podali žádosti na projekty pro rok 2013 s tímto vědomím. Podpořeny mohou být také projekty s jinou tématikou. Prioritou programu ale bude setkávání (dialog) tvůrců se společností prostřednictvím tematických okruhů.

Váš stručný návrh projektu musí obsahovat (V JEDNOM, MAXIMÁLNĚ DVOU SOUBORECH):

·        Popis projektu a úvahu nad kontextem v souvislosti s dalšími projekty u nás i v zahraničí.
·        CV hlavních tvůrců a organizátorů
·        Detailní harmonogram (zkoušení i přípravy/průzkum) a preferované termíny
·        Rozpočet, náklady projektu, s potvrzením financování a/nebo jasné stanovení pravděpodobnosti financování z těch a těch zdrojů
·        Proč by měl projekt vzniknout právě v divadle Alfred? Jak bude projekt využívat specifika prostoru velkého/malého sálu divadla?
·        Jak může projekt fungovat v jiných hracích prostorách, např. na zájezdech?
·        U nových souborů a umělců: kontakty na reference
·        U zájemců o dlouhodobější tvůrčí rezidenci doporučujeme potvrzení spolupráce na projektu, který vznikl v jiném mimopražském produkčním domu

Kritéria výběru (respektujte, prosím, všechny body):


Inovativní dramaturgie a/nebo forma;

souvislost projektu s tématem sezóny (pokud se projekt odchyluje od stanoveného tématu, budeme preferovat projekty s potenciálem inspirovat diváky prostřednictvím nezávislé tvorby a nových forem);

potvrzení financování nebo vysoké pravděpodobnosti vlastního financování projektu z grantů, sponzorství nebo vlastních zdrojů; závazek k řádným dramaturgickým / výzkumným přípravám;

vlastní produkční a technický odborník v týmu;

závazek k dlouhodobému a soustředěnému intenzivního zkoušení;

schopnost tvůrčího týmu udržet pokračování představení i po premiéře;

seznam členů kreativního týmu by neměl obsahovat jména lidí, kteří se nezavázali k práci na projektu.

Uzávěrka přihlášek na rok 2013: 18.6.2012

V roce 2013 poskytne Alfred ve Dvoře prostor k realizaci 4 až 6 přihlášeným projektům, z nichž 1 bude v dlouhodobé tvůrčí rezidenci se zvýhodněnými podmínkami. Další rezidenční projekt na rok 2013, Ztráty a nálezy souboru Boca Loca Lab, byl již vybrán v roce 2012 pro dlouhodobou přípravu.

Projekty vybírá malá poradní skupina osobností z různých uměleckých oborů.

Výsledky výběru projektu budou zveřejněny do 1. 9. 2012.

Přihlášky zasílejte, prosím, na e-mail: program@alfredvedvore.cz, případně poštou na: MOTUS o.s., Ewan McLaren, Veverkova 28, 170 00 Praha 7

(24.04.2012) ZDROJ: Alfred ve dvoře
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.