Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
TechSoup

Brno kulturní hledá zástupce nezřizované kulturní scény pro kulturní politiku v Brně

Brno kulturní hledá zástupce nezřizované kulturní scény do koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně.  Sdružení Brno kulturní zajišťuje výběr zástupců do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně.  Skupina vzniká pod hlavičkou magistrátu města Brna a bude nástrojem k dosažení  revize a úpravy návrhové části Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace; vypracování cílů kulturní politiky města Brna či akčních plánů na určité období; změny grantového systému; příprava projektu dlouhodobé platformy spolupráce.
Skupina bude složena ze zástupců města, akademické obce a kulturních organizací (příspěvkových i městem nezřizovaných).

Iniciativa Brno kulturní byla na základě jednání s vedením města pověřena, aby vybrala nejvhodnější zástupce z prostředí nezřizované kulturní sféry.

„Jsme přesvědčení, že nejlepší způsob, jak dosáhnout toho, aby byli v Koordinační skupině přítomni nejvhodnější zástupci nezřizované kulturní sféry, jsou otevřené volby,“ uvedl David Oplatek z iniciativy Brno kulturní.

Volba zástupců nezřizované kulturní scény proběhne na veřejném setkání v úterý 22.5.2012 od 18.00. Setkání se bude konat v sále kavárny Kunštátská Trojka na Dominikánské ulici v Brně.

Složení skupiny:
  • dva zástupci akademické sféry, jedním z nich je předseda poradního orgánu pro kulturu náměstka, resp. náměstkyně primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní (dále náměstkyně primátora),
  •  čtyři zástupci statutárního města Brna: náměstkyně primátora, předseda, resp. předsedkyně Finančního výboru ZMB, předseda komise RMB pro kulturu, vedoucí Odboru kultury MMB,
  • tři zástupci veřejnou správou nezřizovaných kulturních organizací působících v Brně,
  • tři zástupci zřizovaných kulturních organizací působících v Brně,
  • jeden zástupce TIC.

Jako stálí hosté budou na jednání přizváni zástupce Kanceláře primátora města – kanceláře strategie města a zástupce TIS MMB.

David Oplatek

Člen výkonného výboru Brno kulturní
725741376, mail: info@brnokulturni.cz
(04.05.2012) ZDROJ: Brno kulturní
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.