Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
TechSoup

EU: Program Mládež, Akce 5

vyzývá k podávání projektů spolupráce většího rozsahu a vzdělávacích a informačních projektů v rámci programu Mládež.

Termín: 31.12. 2003 

Celkový rozpočet: 2 mil EUR, na každý projekt mezi 50 až 65% celkových nákladů splňujících podmínky pro financování, zaleží na charakteru činnosti, maximálně 10 000 EUR na rok činnosti

Oblasti zaměření: Mládež, informace, zdraví, sociální oblast

Kdo může žádat: Občanská sdružení, místní a regionální samospráva

Regiony: Členské země, přistupující země, kandidátské země, země EEA

Priority:

  • projekty podporující vzájemný respekt a rozmanitost prostřednictvím dialogu a společných aktivit mladých lidí z multietnického a multináboženského prostředí
  • projekty využívající sport a zážitkové vzdělávání jako prostředek sociální integrace a neformálního vzdělávání
  • projekty rozvíjející a využívající inovativních metod práce s mládeží a mezinárodní spolupráce, školení a informací s ním spojených
  • projekty zaměřující se na zapojení a podporu mladých lidí s omezenými možnostmi (např. tělesně postižení nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí) využíváním kombinace různých nástrojů jako jsou například mládežnické výměny, Evropská dobrovolná služba, mládežnické aktivity, podporující opatření nebo různí partneři na lokální, regionální a mezinárodní úrovni.

 

Kontakt: Artur PAYER
DG Education and Culture D1
European Commission
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Tel: 32 2 299 13 18
artur.payer@cec.eu.int

Link:
europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/c_247/c_24720031015en00170023.pdf (PDF)

http://www.ngo-eu.cz/zobraz_finance.asp?id=117

(12.12.2003)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.