Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
TechSoup

NFA hledá ředitele/ředitelku Sekce audiovizuálních sbírek a dalších vedoucí pracovníky

Ředitel Národního filmového archivu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Sekce audiovizuálních sbírek, ředitele /ředitelku sekce neaudiovizuálních sbírek a ředitele /ředitelku Sekce vnějších vztahů a propagace Uzávěrka pro doručení nabídek od uchazečů a uchazeček je do 10. září 2012.
Uchazeči doručí nejpozději do 10.9.2012 do 12:00 hodin na adresu Národní filmový archiv, podatelna, Malešická 12, 130 00 Praha 3 přihlášku k výběrovému řízení se všemi požadovanými dokumenty. Veškeré podklady lze doručit nebo zaslat poštou na uvedenou adresu nebo elektronicky na nfa@nfa.cz.
 

Kvalifikační předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání příslušného směru;
- manažerské předpoklady pro výkon vedoucí funkce;
- praxe v akademické nebo výzkumné sféře, v archivnictví; 
- odborná publikační praxe nebo veřejná či odborně relevantní mediální zkušenost; 
- spolehlivá znalost angličtiny a alespoň komunikační znalost dalšího cizího jazyka;
- morální bezúhonnost.

Požadované dokumenty: 
- osobní dotazník (ke stažení na http://www.nfa.cz)
- doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání;
- vize rozvoje příslušné oblasti činností NFA (6000-7000 znaků);
- profesní životopis;
- odborná bibliografie;
- motivační dopis;
- dva doporučující dopisy,
- platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce od data uzávěrky přijímání přihlášek k výběrovému řízení);
- v nejbližším možném termínu bude požadován doklad o splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zák. č. 451/1991 Sb


Vybraní uchazeči budou pozvání k ústní části výběrového řízení, která proběhne nejméně dvoukolově mezi 14. a 20. zářím 2012 v sídle NFA. 
Předpokládaný nástup: 1.10.2012
Úvazek: 1,0
Plat:  13. platová třída (Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění, příloha č. 1, snížená o 10%), možnost osobního ohodnocení.


V Praze dne 13. srpna 2012

Michal Bregant, ředitel NFA, v.r.
 
 
 

(27.08.2012) ZDROJ: Národní filmový Archiv
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.